Мултигруп остана извън борда на "Св. Св. Константин и Елена"

ТЕЦ "Марица Изток 2" няма да се приватизира поне още пет години, след като днес правителството го вписа в забранителния списък за продажби към закона за приватизация. Мотивът е, че в централата ще се извърши мащабна програма за рехабилитация и намаляване вредните емисии, на обща стойност 280 млн.евро. Средствата идват от Японската банка за международно сътрудничество, предприсъединителната програма ИСПА и европейска финансова институция. Условие на японската банка и ИСПА, за да отпуснат парите, е поне в следващите 5 години ТЕЦ-ът да остане държавен.

ТЕЦ "Марица Изток 2" е най-голямата топлоелектрическа централа на Балканския полуостров, която работи с лигнитни въглища. Делът на централата в общото електропроизводство на България за 2002 г. е 14,4 на сто.

Централата се експлоатира повече от 35 години, което налага първите четири от общо осемте блока да бъдат рехабилитирани през следващите три години.

85 % от инвестицията за обновяването на блокове 1 - 4 е от експортен кредит от Японската банка за международно сътрудничество, останалите 15% са собствени средства на централата. В рехабилитацията ще бъдат вложени общо 226,2 млн. евро.

Проектът за изграждане на инсталация за ограничаване на емисиите от вредни замърсители в атмосферата е на стойност 66,6 млн.евро. По програмата ИСПА ще бъдат получени безвъзмездно 30 млн.евро, други 30 млн. ще бъдат предоставени като кредит от европейска финансова институция, и 6,6 млн.евро ще бъдат собствени средства на централата.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво цели разследването на ДАНС и МВР за скъпия ток?