Муудис повиши рейтинга на Банка ДСК

Агенция "Муудис" повиши рейтинга на Банка ДСК по депозити в чуждестранна валута от Ba3/NP на Ba1/NP с положителна перспектива.

Тази стъпка е продиктувана от повишените наскоро два рейтинга - за емитирания дълг в чуждестранна валута на България и за тавана за страната по депозитите в чуждестранна валута.

Решението на "Муудис" да повиши рейтинга на Банка ДСК по депозитите в чуждестранна валута се основава на силната вероятност банката да получи подкрепа от страна на своя собственик - ОТП Банк.

Рейтингът на Банка ДСК за финансова стабилност е D и към края на юни 2004. Финансовата институция е втора по активи в България с пазарен дял от 13.46%.

Споделяне

Още от Бизнес