"Муудис" прогнозира 5% рецесия у нас през 2009

Рейтинговата агенция "Муудис" прогнозира 5% свиване за българската икономика до края на 2009 г.

Страната ни ще срещне големи трудности през настоящата година най-вече заради спада на вътрешното търсене, чийто бум приключва. Това кара анализаторите ѝ да смятат, че реалното свиване на БВП ще стигне 5% за цялата година, водено от спад в износа заради краха на водещите търговски партньори на България в Европа.

Според прогнозите на Международния валутен фонд икономиката на България ще се свие със 7% до края на годината, Европейската комисия очаква спад от 2%, а Финансовото министерство - 2.5% спад на БВП.

Допълнителен утежняващ фактор според експертите на "Муудис" е затягането на кредитирането, което в миналите години също спомагаше България да постигне ускорен растеж.

Положителна оценка в анализа се дава на правителството, което все пак има финансови ресурси и до момента се представя добре в условията на глобалната криза.

Трупаните излишъци и фискалният резерв в миналите години сега се отплащат и спадът на бюджетните приходи ще може да се компенсира. Прогнозираният бюджетен дефицит от "Муудис" е 2.7% от брутния вътрешен продукт. Това според агенцията ще е сред най-ниските равнища в ЕС. В същото време обаче има риск да се последва от значително нарастване на държавния дълг (който в момента е нисък като съотношение към БВП), ако стабилизационните мерки не сработят в краткосрочен план.

Споделяне

Още от Бизнес