МВФ: Бюджетът е балансиран, но продължете със строгата фискална политика

Реалният ръст на БВП през 2007 г. вероятно ще остане относително стабилен малко над 6%. Това се казва в изводите, направени от борда на директорите на Международния валутен фонд (МВФ) в рамките на ежегодните срещи консултации на експерти на фонда с правителството на България, съобщиха във вторник от Министерството на финансите. Това е първата от този род срещи, произтичаща от членството на страната в МВФ, след като през пролетта приключи последното споразумение на страната с фонда.

От МВФ прогнозират още, че ръстът вече е подложен на известен инфлационен натиск, който се дължи на повишаването на цените на петрола и на някои хранителни продукти на международните пазари.

Отчетено е още, че водената от правителството фискална политика през последните години постига все по-големи превишения на приходите над разходите като противодействие на дефицита по текущата сметка, се посочва още в съобщението.

Директорите на МВФ са направили извода, че вследствие на благоразумната фискална политика държавният бюджет е много добре балансиран, като брутният публичен дълг (около 20% от БВП) и някои други разходи са изключително добре компенсирани и са в пряка връзка с нарастващия фискален резерв.

Основните приоритети пред фискалната политика остават съхраняване и развитие на макроикономическата стабилност и намаляване на уязвимостта на икономиката от бъдещи неблагоприятни развития на външната конюнктура. Необходимо е поддържането на същата фискална политика и през 2008 г. в контекста на потенциалните рискове от промени в сегашната международна финансова обстановка. Според МВФ валутният борд в България е стабилен и изключително добре функциониращ, посочват от Министерството на финансите.

В заключение в изводите се казва, че поддържането на икономическа стабилност в страната изисква правителството да продължава строгата фискална политика и удържащата политика по доходите, за да устои на натиска на вътрешното търсене и за задълбочаване на структурните реформи в подкрепа на конкурентоспособността.

Споделяне

Още от Бизнес