МВФ: Финансовата система е стабилна и не представлява риск за публичните финанси

БНБ готви мерки за намаляване дела на необслужваните кредити

МВФ: Финансовата система е стабилна и не представлява риск за публичните финанси

Изпълнителният съвет на Международния валутен фонд /МВФ/ обсъди и одобри "Оценката на стабилността на финансовата система в България", която е важна част от процедурите във връзка с Програмата за оценка на финансовия сектор в България (Financial Sector Assessment Programme - FSAP), съобщиха от българското Министерство на финанситев сряда.

Това е основният документ, който МВФ приема в рамките на тази програма, като в най-скоро време се очаква и Световната банка да приеме своята оценка за финансовия сектор в България.

Резултатите от Програмата за оценка на финансовия сектор в България са потвърдили устойчивостта на финансовата система в страната и липсата на преки рискове за публичните финанси. От МВФ са отбелязали усилията на българските институции за поддържане на макроикономическата и финансова стабилност и напредъка на реформите във финансовия сектор.

Програмата за оценка на финансовия сектор в България е започнала през юли 2016 г. с организиране на предварителна мисия на МВФ и Световната банка, като тя ще подпомогне българските власти в следващите действия по отношение на реформите във финансовия сектор и осигуряването на устойчивост на българската икономика, съобщкава финансовото министерство.

В съобщението на МВФ, цитирано от сайта Дневник.бг, банковата система на България се стабилизира след затварянето на КТБ през 2014 г. благодарение на започнатите реформи и наличието на значителни капиталови и ликвидни буфери. Институцията все пак препоръчва допълнително укрепване на банковия надзор и мерки за намаление на необслужваните заеми на банките.

Те трябва да бъдат намалени, а някои банки, за които прегледът установи необходимост, следва да изпълнят съответните капиталови планове.

След приключването на стрес тестовете и прегледа на активите на банките през миналото лято БНБ откри най-много проблеми в Първа инвестиционна банка и Инвестбанк, на които и отправи препоръки, припомня Дневник.бг.

Преди дни в редовния годишен доклад на Европейската комисия, с който тя отправя специфични препоръки в икономическата сфера на всяка от държавите членки. настоя да се вземат още мерки за укрепване на финансовия сектор.

Брюксел констатира, че с негово съдействие трябва да се подобри банковият и небанковият надзор. Трябва да се вземат и мерки за намаляване на високия дял на лошите фирмени кредити чрез създаване на вторичен пазар на лоши кредити и чрез реформа на законовата рамка на несъстоятелността – проблем, който комисията поставя редовно всяка година.

"Въпреки че резултатите (от проверките в банковия и небанковия сектор, б. р.) потвърдиха стабилността на секторите като цяло, бяха установени определени уязвимости, особено в някои системно важни институции. Доколкото последващите мерки все още не са изцяло въведени, източниците на уязвимост остават", заключава комисията.

Трябва да се предприемат специални действия по отношение на банки, които имат извънредно високо ниво на лоши кредити, посочиха евроекспертите.

Според МВФ е постигнат напредък в укрепването на банковия надзор след оценката през 2015 г. на съответствието на надзорните практики на БНБ с Базелските основни принципи, но са необходими още действия и ресурси.

Рамката за управление на кризи в банковия сектор е изградена на здрава основа, но предстоят още важни стъпки, включително одобряването на плановете за преструктуриране на системно важни местни банки и разработването на инструменти за осигуряване на възможност за ликвидна подкрепа от страна на централната банка, се казва още в прессъобщението на МВФ, цитирано от Дневник.

От институцията припомнят, че казусът с фалита на КТБ е повдигнал въпроса за жизнеспособността и на други банки, "някои от които претърпяха отлив на депозити, и порoди опасения във връзка с упражнявания от БНБ надзор".

БНБ готви мерки за намаляване дела на необслужваните кредити

БНБ разработва комплексни мерки, които ще създадат условия да спадне делът на необслужваните кредити в банковата система. Това обявява управителят на централната банка Димитър Радев пред Асоциацията на банките в България, която в сряда отбелязва 25 години от създаването си.

Само преди два дена постигнатото от нас в банковия сектор беше обект на обективна и независима дискусия. Това стана при обсъждането и приемането на оценката на нашия финансов сектор на възможно най-високия професионален форум за подобен род дискусии – изпълнителния борд на МВФ, казва Радев.

Изводите от тази дискусия са категорични. Има напредък в осъществяването на всички мерки, които започнахме през 2015 г. Надзорът е в по-добра кондиция. Разполагаме в резултат на прегледа на качеството на активите с ясна картина и качествени данни за банковите практики относно обезценките и оценките на обезпеченията. Банковият ни сектор като цяло е стабилен с висока капиталова адекватност и ликвидност, посочва управителят на БНБ.

Но подчертава, че дискусиятае достигнала до още един важен извод- че е необходимо да постигнатият напредъкда бъде консолидиран. „Аз бих го обобщил по-следния начин: имаме определен напредък, но много повече предстои да бъде направено. И това е, върху което се концентрираме в момента“, казва Радев.

Той подчертава, че единственият изход от режима на валутен борд е влизането ни във еврозоната и приемането на еврото. „Това ще стане, когато всички необходими за това условия са изпълнени. Все още не сме на такъв етап, но работим здраво в тази посока“, добавя Радев.

Сред непосредствените приоритетни задачи на банката той посочва:

Да следи за стриктното изпълнение на мерките, произтичащи от прегледа на качеството на активите, с фокус върху изпълнението на плановете за възстановяване на капиталовите буфери за тези банки, на които това беше предписано;

Одобряване на планове за преструктуриране на системно важните местни банки, което вече бе направено за дъщерните дружества на европейските банки, и разработването съвместно с МФ на възможности от страна на БНБ за ликвидна подкрепа;

Внимателно анализиране на ситуацията с необслужваните кредити на ниво банкова система и в отделните банки.

В процес сме на разработване на комплексни мерки, които биха създали условия за намаляване на тези кредити, в т.ч. чрез увеличение на провизиите, повишено отписване на несъбираеми кредити, усъвършенстване оценяването на обезпеченията и по-добри практики на оповестяване и събиране на данни, посочва управителят на БНБ.

Ще продължи привеждането на регулаторната рамка в пълно съответствие с европейското законодателство. Подготвя се изцяло нов закон за платежните услуги и платежните системи, с който наред с другото се повишават изискванията по отношение на сигурността на плащанията по електронен път и в интернет.

Споделяне

Още от България

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?