МВФ ни препоръчва решителни действия за връщане на доверието в банковата система

МВФ ни препоръчва решителни действия за връщане на доверието в банковата система

Международният валутен фонд (МВФ) препоръчва на страната ни да предприеме решителни действия за преодоляване на слабостите в банковата система. Това е посочено в доклада на мисията на фонда у нас, завършила преди ден.

Експертите препоръчват независима външна оценка на законодателната рамка на банковия и финансовия надзор, бързо приемане в българското законодателство на текстовете от европейската директива за преструктуриране на банките и възможност компаниите, одитиращи отчетите на финансовите институции, да проверяват кредитите към свързани лица.

МВФ посочва, че банковата система е демонстрирала устойчивост, въпреки проблемите около КТБ. Ликвидните мерки, представени от Българската народна банка (БНБ) и правителството, са спомогнали за успокояване на вложителите и са парирали отлива на депозити от банковата система. Въпреки това са нужни решителни мерки за възстановяването на доверието в надзора на банковата система. В този смисъл новият управител на БНБ, който ще заеме мястото на Иван Искров, чиито мандат изтича през октомври, трябва да поддържа силна, независима и отговорна централна банка.

"Един независим експертен преглед на надзорната рамка на Комисията за финансов надзор би бил полезен, за да се укрепи доверието във финансовата система", допълват експертите.

Препоръчва се Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори да разработи конкретен план за подобряване на надзора и отчетността на одиторите. Според експертите на МВФ трябва да се засилят правомощията на одиторите по отношение на кредитите към свързани лица.

Експертите одобряват планирания преглед на качеството на активите на банките като стъпка за засилването на доверието в сектора. От МВФ препоръчват властите да се подготвят предварително в случай, че в резултат на прегледа се наложи рекапитализиране на банки. Освен това трябва да се пристъпи към постепенно отписване на проблемните кредити на банките. „Проактивните надзорни действия от страна на БНБ за насърчаване намаляването на необслужваните кредити трябва да бъдат допълнени с други държавни инициативи за улесняване на процеса по намаляване на задлъжнялостта“, пише в съобщението.

Според изводите на МВФ, регистрираният през 2014 г. икономически растеж, ще се запази и през тази година. Риск за икономиката обаче създават бюджетните дефицити. Според МВФ управляващата коалиция вероятно ще срещне трудности в опита за ограничаване на недостига в бюджета. Процесът допълнително се усложнява от дефлацията, която застрашава изпълнението на приходите. Допълнителна пречка пред растежа може да е забавяне на икономиките на страните в района и в еврозоната заради проблемите на Гърция. Това ще се отрази на износа на България. Той може да бъде повлиян негативно и от засилване на геополитическото напрежение около Русия и Украйна. Това ще повлияе и на инвестициите.

От МВФ препоръчват дефицитът в бюджета да бъде намален по-бързо, отколкото е заложено в плановете на правителството. Това трябва да стане с преосмисляне на разходите. За целта е нужно да бъдат предприети реформи в пенсионната система. От МВФ отбелязват, че гласуваните в края на миналата година текстове, които позволиха на хората, родени след 1959 г., да избират дали се осигуряват за втора пенсия в частен фонд, са променили сериозно системата. Ефектите от тези изменения трябва да бъдат внимателно анализирани, но за целта трябва да мине време.

Експертите препоръчват още оптимизиране на разходите за здравеопазване и по-строг мониторинг върху изразходването на парите за този сектор.

Според тях правителството трябва да следи по-внимателно фискалните рискове, като правилна стъпка в тази посока е най-накрая да заработи т. нар. фискален съвет, съставен от експерти, които да анализират състоянието на публичните финанси и да предлагат стъпки за подобряването му.

От МВФ препоръчват още приемането на адекватна стратегия за енергийния сектор, който е сред рисковете за икономическия растеж в страната. За целта трябва да се създаде свободен пазар на ток, да се преосмисли и определянето на цените на електроенергията, като това се прави паралелно с мерки за подпомагане на най-бедните потребители.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?