МВнР ще се оглавява професионално от постоянен секретар

Постоянният секретар ще бъде най-висшата професионална длъжност в Министерството на външните работи. Това предвижда законопроектът за дипломатическата служба, текстове от който бяха гледани в пленарната зала на първото заседание на парламента след лятната ваканция.

Законопроектът урежда организацията и състава на дипломатическата служба, условията и реда за кариерно развитие от "аташе" до "посланик" и атестиране на служителите, дългосрочното им командироване и задгранично назначение. Разработени са и правила, ред и минимални срокове за повишение в дипломатически ранг. Според проекта се създава и класификатор на дипломатическите длъжности.

Постоянният секретар ще се назначава за 5 години от министъра на външните работи. Длъжността предвижда координация и контрол над функционирането на дипломатическата служба и взаимодействието между нейните структурни звена. Секретарят ще осигурява спазването на принципите на професионалното развитие на служителите и ще организира опазването на държавната и служебна тайна в МВнР, е записано в законопроекта.

В проектозакона е предвидено въвеждане на допълнителни изисквания към кандидатите за дипломатически служители. Те трябва да имат само българско гражданство и постоянно местожителство в България, висше образование магистърска степен, владеене най-малко на два чужди езика, поне единият от които е официален за ООН. В тригодишен срок от влизането на закона в сила заварените държавни служители с дипломатически ранг трябва да покрият изискването за образователно-квалификационна степен "магистър", предвиждат още текстове в законопроекта.

Въвежда се и длъжностите политически директор и генерални директори, като политическият директор ще изготвя националните позиции и ще отговаря за външнополитическата координация по въпросите на общата външна политика, както и политика за сигурност на ЕС.

Споделяне

Още от България