За последните две години:

МВР е проверило над 20 пъти повече сигнали за корупция от Министерството на отбраната

Над 140 служители на вътрешното ведомство дадени на прокурор, военните пращат три случая

МВР е проверило над 20 пъти повече сигнали за корупция от Министерството на отбраната

Системите на отбраната и вътрешните работи гълтат най-много публични средства годишно, а във визитните им картички през годините трайно се настаниха най-разнообразни схеми за източване - от корупция по високите етажи на властта до всевъзможни далавери на редовите военни и полицаи.

Към МВР и Министерството на отбраната (МО) работят ведомствени инспекторати, на които са възложени по съответните закони широки правомощия да следят за неправомерно изтичане на средства, корупция, конфликт на интереси, лошо управление и други.

В отговор на две писма с еднакви въпроси на Меdiapool до двете силови ведомства стана ясно, че в данните за резултатите работата на инспекторатите има фрапираща разлика, от която може да се заключи, че или в МВР има десетки пъти повече случаи на злоупотреби и корупция, или проверяващите във военното министерство не се "преуморяват". Другото обяснение е, че независимо от това колко затворена система и МВР, дейността му е много по-видна за гражданите и медиите, а оттам и сигналите за нарушения и злоупотреби, които инспекторатът трябва да разглежда.

Инспекторите в МВР са предали 145 души на прокуратурата

През 2010 г. инспекторите в МВР са получили общо 303 сигнала за корупционно поведение, като по 73 от тях са образувани разследвания и 76 служители са дадени на прокуратурата.

През миналата година са проверени общо 226 сигнала за корупция в 67, от които са открити достатъчно доказателства за образуване на досъдебно производство и на прокурор са предадени нови 72-ма служители.

Фрапираща е разликата в статистиката по тази тема в инспектората на военното министерство. За последните две години там са проверени едва 24 корупционни сигнала.

През 2010 г. в МО са работили по 16 сигнала за корупционни практики и неефективно управление през 2010 г. и по 8 сигнала през 2011 г.

Инспекторите са приели като основателни 11 от сигналите. В три от случаите е сезирана военноокръжна прокуратура, а в два са наложени дисциплинарни наказания.

Натовареността на инспекторите в МВР е доста по-висока от тази на колегите им в МО, става ясно от предоставените данни. Щатът на инспектората в МВР обаче е от 21 бройки, а реално в него са заети 15. Още двама души работят като "началник отдел".

В инспектората на МО работят десетина души повече. Заетите щатни длъжности са 25 от общо 28.

Инспекторите в МО направили средно по 2 проверки на място за цяла година

През миналата година инспекторите в МО са работили по общо 115 сигнала, жалби, рапорти, заявления и предложения от физически и юридически лица.

Извършени са 45 проверки на място и 70 проверки по документи, съобщиха от МО. От тези данни става ясно, че всеки инспектор средно е направил по две проверки на място за цялата минала година.

От всички подадени сигнали и жалби, постъпили през годината , инспекторите в МО са приели за основателни 46.

Засечени са нарушения при заплащането на допълнителни възнаграждения за специфични условия на труд, обезщетения, освобождаване от военна служба, както и при процедури по избор на изпълнител на обществени поръчки и други.

Инспекторите в МО са представили 58 доклада до министъра на отбраната.

107 дисциплинарни наказания в МВР

Колегите им в МВР през 2011 г. обаче са извършили общо 70 проверки, при които за установени нарушения са наложени дисциплинарни наказания на общо 107 служители.

Най-често срещаните нарушения са небрежност в служебната дейност, забавено или лошо изпълнение на заповеди, неупражнен контрол над подчинени, неизпълнение на служебни задължения или заповеди, нарушение на етичните правила за поведение на държавните служители в МВР.

И от двата инспектората не отчитат сериозни дейности по работата срещу допускането на конфликт на интереси. След 1 април 2011 година с влезнали в сила законови промени проверките минават към Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Все пак от МО отчитат 4 проверки по сигнали за конфликт на интереси до 31 март 2011 г. и 2 проверки след това. В МВР до 31 март са извършени 2 проверки за конфликт на интереси.

Споделяне

Още от България