МВР и данъчните с реален достъп до митническата информация, предлага БТПП

За да се подобри контрола върху вноса на стоки в България, в закона за митниците трябва да се предвиди достъп в реално време на МВР, данъчните органи и БУЛПРО до митническата информационна система БИМИС. Това предложиха фирми от Българската търговско промишлена палата на дискусия, посветена на необходимите законодателни промени за предотвратяване на митническите измами.

Според бизнеса, възможността за пряк достъп на данъчни и МВР до митническата информационна система ще гарантира осъществяването на контрол в реално време и по-голяма събираемост на ДДС при внос.

В дискусията участваха директорът на Агенция "Митници" Асен Асенов, заместникът му Димитър Толев, зам. министърът на транспорта и съобщенията Анелия Крушкова, представители от МВР, БТПП и различни браншови организации, съобщи БТА.

Асоциацията на износителите на облекло и текстил предложи да се предвиди механизъм, с който митниците да получават от изпращача на стоката предварителна електронна информация с пълно описание за вида, качествата и състава на стоката.

Подкрепа срещна и идеята за законови промени, с които да се предвидят проверки на доказателствата за произход и реалната цена на стоките, включително изисквания за трайно етикиране и посочване на фирмите производител и вносител, за да може по-добре да се проследи произхода на внесените стоки.

Според специалистите трябва да се предвидят санкции в Закона за автомобилните превози за превозвачи, които не установяват договора за превоз и получаването на товара с товарителници. В момента законът не предвижда подобни санкции.

Според директорът на агенция "Митници" Асен Асенов, рисковите потоци на внос в България са два - Турция и Китай.

България има сключено споразумение с Турция за свободна търговия за всички промишлени стоки, при тях митническа ставка е нулева. Според Асенов може да се търсят резерви в нетарифните мерки. По думите на шефа на агенция "Митници", контролът на експорта от турска страна е занижен. През 2002 г. Агенция "Митници" е изпратила 2437, а през 2003 г. - 3123 документа за последваща проверка на внесени стоки.

По отношение на китайските стоки Асенов посочи, че износът на продукция от тази страна се превръща в световен проблем поради ниската себестойност на продукта. Според директора на митниците страната ни трябва да сключи споразумение за извършване на последващи проверки с Китай. Преди няколко месеца от агенция "Митници" е внесен подобен проект в китайското посолство в София, но на този етап няма отговор.

Още от Бизнес

Какво се крие зад истерията с "отнемането и продаването на деца"?