МВР и Комисията по досиетата се прегърнаха горещо

МВР и Комисията по досиетата се прегърнаха горещо

МВР е в състояние към настоящия момент да предаде на Комисията по досиетата деветдесет на сто от архивите на бившата Държавна сигурност (ДС), съхраняващи се във вътрешното ведомство. По този начин искам да гарантирам пълната готовност на министерството да изпълнява всички искания и разпореждания на комисията, защото моето разбиране е, че ние сме нейн обслужващ орган. Това обяви петък министър Румен Петков, след среща с  призваните да осветят аналите на някогашния комунистически репресивен инструментариум, проведена по тяхно настояване. 

Два дни, след като депутати алармираха, че МВР саботира работата на комисията като не ѝ предоставя архивите си, а председателят ѝ Евтим Костадинов заяви, че не е получен отговор на многократно отправените запитвания за принадлежност на висши държавни служители към структурите на бившата ДС, министър посочи, че още в понеделник ще изпрати материалите и делата за членовете на Конституционния съд, Висшия съдебен съвет, Омбудсманът както и на кандидатите за генерален директор на БНТ. 

След срещата си с министъра Костадинов, който бе депутат от БСП, а преди това и висш полицай, благодари искрено „за бързото реагиране, проявеното разбиране и за голямата отзивчивост на целия екип от МВР, присъствал на срещата”. Освен Петков срещу членовете на комисията по време на срещата са стояли заместниците му Камен Пенков и Бойко Коцев, началникът на НСС Иван Драшков, директорът на ведомствения архив Иван Комитски, началникът на министерския кабинет Александър Петров.  

Ние също разбираме и споделяме трудностите пред министерството, но сме длъжни да изпълняваме закона, каза Костадинов. Той продължи с „доброто взаимодействие” между МВР и комисията. „Това, което искаше комисията – да получава архивните единици, е направено и постигнато”, добави Костадинов и завърши краткото си изявление по същия начин както го започна - с благодарности. 

В сряда пред Mediapool Костадинов се възмути,  че „от единадесет ведомства, които трябва да предоставят архиви, има отказ само от МВР”. До преди два дни той недоумяваше спънките, които МВР оказва и даже възкликна:”Дори от Националната разузнавателна служба оказват съдействие”.

На работната среща, на която са коментирани в детайли "съвместната работа, определени въпроси, проблеми, който ги има и ще продължава да  има” – както обясни министър Петков – недоразуменията изглежда са изгладени. 

Румен Петков направи уговорката, че не  би искал в обществото да се създават очакванията, че днес и веднага всичко може да бъде решено. „Процесът както е известно е забавен 17 години”, мотивира се министърът, който смята, че няма да е лошо да си спомняме и забавянето на избора на комисията.

МВР е предложило съвместна инструкция, според която при наличие на данни за принадлежност към ДС, на комисията ще ѝ се изпращат „за временно ползване” определени документи -  заверени копия от архивни и оперативни дела, картончетата от картотеката на секретните сътрудници на ДС, уведомителни писма, справки от оперативните проучвания. „ Тоест  пълният обем от информацията,  с който разполага МВР”, добави министърът и върна жеста с благодарностите.

Явно в дух на добронамереност комисията на свой ред предложила „едно много силно и добре аргументирано” предложение – назначавайки експертите си  да ги изпрати или командирова в МВР за работа с архивите.

Всички ведомства, съхраняващи архиви на ДС, са длъжни да ги предадат в комисията до 18 август. В случай на забавяне от техните ръководители, ще се търси наказателна отговорност. Румен Петков се нае лично да съдейства за намирането на сграда, където да се установи комисията и да се съхранява огромният архив на бившата ДС.

„Този въпрос е технически – но според Петков – ако не бъде решен, ние като държава няма да създадем необходимите ѝ за работа условия”. Тогава винаги ще съществуват въпросите кое изпращаме, кое не изпращаме, как го изпращаме, кой го получава и т.н., добави министърът.       

За да има съвършена яснота от страна на МВР персонална отговорност при изпълнението на задачите, които комисията поставя пред ведомството, ще носят Александър Петров и Иван Комитски. „Фактът, че се ангажира Александър Петров означава, че аз лично се ангажирам с решаването на всички въпроси”, заключи силовият министър.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?