МВР ще продава оръжие при пенсиониране на служителите си

МВР ще продава на отиващите в пенсия служители зачисленото им служебно оръжие, предвижда приета от правителството Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и контрола над тях в МВР.

В документа са разписани придобиването, съхранението, превозването, продажбата, отдаването под наем, ремонтирането, бракуването, извършването на технически прегледи и оценяването на техническата годност на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси в МВР, както и контролът върху тези дейности.

Наредбата предвижда и продажба на освободени от служба държавни служители на МВР и на лица, с които трудовото правоотношение е прекратено, получили разрешение за придобиване на късо огнестрелно оръжие продажбата на пистолети по реда на чл.192, ал.1 от Закона за МВР. Няма да се извършва продажба на пистолет на служител от МВР, на когото е наложено дисциплинарно наказание "уволнение".

Продажбата на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси ще се извършва на търговци, които притежават разрешение за производството, търговията и пренасянето им, на търговски дружества, регистрирани по Търговския закон. Освен това, те трябва да имат лиценз според Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба и правилника за неговото прилагане. Продажба може да се извършва и на лица, притежаващи лиценз за осъществяване на посредническа дейност, свързана с външнотърговски сделки с оръжие.

Изискванията за съхраняване на оръжието са различни, в зависимост от това дали то служи за ежедневна употреба, за кратковременно съхранение - за срок от един месец и дълговременно - когато не се използва оръжието за срок, по-дълъг от една година. Служителите на МВР могат да съхраняват оръжието и боеприпасите за тях в дома си между два работни дни или две дежурства. Оръжието трябва да се съхранява без патрон в патронника и без да е заредено с патрони, в неподвижни метални каси със секретно заключващи се устройства.

Още от България

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?