МВР ще става по-ефективно срещу 1.15 млн. лв.

Обявена е поръчка за цялостна реорганизация на структурата му

МВР ще става по-ефективно срещу 1.15 млн. лв.

МВР цялостно ще реорганизира дейността на структурите си, за да повиши ефективността им, става ясно от решение за обявяване на открита обществена поръчка на прогнозна стойност от 1 150 000 лева, публикувано на ведомствения сайт в понеделник.

Това е следващата стъпка от плана на вътрешния министър Валентин Радев за поредна реформа на силовото ведомство, започнала с функционален анализ на министерството, чиито резултати обаче все още не са обявявани.

Основната цел на настоящото ръководство бе да установи дублиращите се структури в системата, след което да е препроектира и обучи служителите, така че да се подобри ефективността в работата им.

Настоящата обществена поръчка се разделя на четири основни етапа: поектиране на нова структура на МВР с цел повишаване на ефективността на ведомството; изготвяне на Единната методология за реинженеринг на процесите в МВР и Наръчник на нейното прилагане; извършване на реинженеринг на процесите в МВР; провеждане на обучения, базирани на резултатите от извършения по Дейснот 3 реинженеринг.

Според решението на шефа на дирекция "Обществени поръчки" в МВР Георги Балабанов, упълномощен за целта от министър Радев на 31 юли, въпросната поръчка няма да бъде разделяна на обособени позиции, "тъй като частите от предмета на поръчката, поради своето естество, не могат да бъдат възложени на повече от един изпълнител".

"Участникът трябва да има реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти за последните 3 приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или започнал дейността си, в размер не по-малък от прогнозната стойност на обществената поръчка", е записано в обявлението.

В документа се уточнява още, че МВР визира професионален опит при изготвяне на методологии, провеждане на реинженеринг и обучение. Сред останалите условия към кандидатите са "обезпеченост с човешки ресурси, които да събират и обработват информация от всички структури на МВР", както и "разполагаемост с инфраструктура за провеждане на обученията".

"Първото нещо, за което се договорихме, е да се изпълни един функционален модел с външен поглед. Той ще бъде възложен на външни експерти и към тях ще бъде прибавен един вътрешен. Те ще бъдат сравнени. Целта е да се подобри работата на това мегаминистерство, обрасло през годините с много служби, някои от които с дублиращи се функции", анонсира плановете си в тази посока Валентин Радев още през май м.г., малко след встъпването си в длъжност и началото на преговорите с полицейските синдикати, приключили с отпускането на допълнителни над 150 млн. лв. от правителството за МВР.

Още тогава вътрешният министър намекна, че целта му е да разчисти раздутата администрация в силовото ведомство, но така и не пое конретни ангажименти, докато не приключи функционалният анализ на структурата.

Преди две седмици Радев отново коментира темата по повод доклад на Световната банка, препоръчващ съкращаването на 28-те областни дирекции на МВР до едва 7.

"Да, това стои пред нас и сигурно ще направим и някакви стъпки, може би след като направим това райониране на областите. Ако нещо се промени с областите, ще направим и нещо подобно и ние – да не се различаваме от разделянето на държавата на области, да речем. Но все едно – 28, на прима виста сигурно са много... Но това, отново казвам, не очаквайте от мен да ви кажа решение. Отново, всички заедно, включително и тези становища, които имаме и от самото МВР, на колегите, които са работили по промените в министерството – всичко това ще обобщим, ще имаме предвид и препоръките в доклада (на Световната банка) и ще решим", заяви лаконично МВР шефът на 31 юли, посочвайки, че администрaцията съставлявала около 20% от състава на министерството – общо 7887 служители.

Споделяне

Още по темата

Още от България