МЗ е осигурило лекарствата за пациентите с ХИВ в цялата страна

Министерството на здравеопазването съобщи, че е осигурило лекарственото лечение на пациентите с ХИВ в цялата страна, след като преди ден е получило сигнал от пациентска организация за липсващи медикаменти в специализираните центрове в Стара Загора и Варна.

Към момента за УМБАЛ “Проф. Ст. Киркович“ АД - гр. Ст. Загора са осигурени всички заявени за месеците май и юни 2018 г. видове и количества антиретровирусни лекарствени продукти.

Лекарственият продукт с INN Darunavir е осигурен чрез освобождаване на количества от оперативния резерв от антиретровирусни лекарствени продукти и чрез договор, сключен от МЗ с търговец на едро, за което изпълнителният директор на УМБАЛ „Проф. Ст. Киркович“ АД - гр. Ст. Загора е уведомен с писма с рег. №33-21-34/09.05.2018 г. и рег. №33-21-55/11.05.2018 г.

Лекарственият продукт Stocrin film coated tablet 200 mg x 90 (INN Efavirenz) е осигурен чрез освобождаване на количества от Оперативния резерв от антиретровирусни лекарствени продукти, за което изпълнителният директор на УМБАЛ “Проф. Ст. Киркович“ АД - гр. Ст. Загора е уведомен с писмо с рег. №33-21-34/09.05.2018 г.

Лекарственият продукт с INN Emtricitabine/Tenofovir disoproxil film-coated tablet 200/245 mg x 30 е осигурен чрез договор, сключен от МЗ с търговец на едро, за което изпълнителният директор на УМБАЛ „Проф. Ст. Киркович“ АД - гр. Ст. Загора е уведомен с писмо с рег. №20-Р-60/09.05.2018 г.

За УМБАЛ “Св. Марина“ ЕАД - гр. Варна заявените за месец май 2018 г. опаковки от лекарствения продукт с INN Darunavir, за който се отнася сигналът на пациентската организация, са осигурени чрез освобождаване на количества от Оперативния резерв от антиретровирусни лекарствени продукти, за което изпълнителният директор е уведомен с писмо с рег. №33-21-34/09.05.2018г.

За да осигури непрекъснатост на терапията на ХИВ позитивните пациенти Министерството на здравеопазването е преразпределило всички количества от наличния резерв на МЗ към лечебните заведения за медикаментите
Darunavir; Raltegravir; Tenofovir disoproxil - в количества, достатъчни да обезпечат нуждите на лечебните заведения до края на месец юни; Efavirenz - в количества, достатъчни да обезпечат нуждите на лечебните заведения до края на месец юни. Купени са и допълнителни количества на стойност до 30 000лв. без ДДС по всяка от следните позиции: Darunavir – доставен на 10.05.2018 г и Raltegravir – доставен на 14.05.2018 г.

За лекарствения продукт Emtricitabine/Tenofovir disoproxil е закупено количество на стойност 30 000лв. без ДДС, което е разпределено в лечебните заведения на 09.05.2018 г.

Споделяне

Още по темата

Още от България

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?