МЗ финансира лекари специализанти по европроект

МЗ финансира лекари специализанти по европроект

Министерството на здравеопазването (МЗ) финансира специализации на лекари и лекари по дентална медицина по европейски проект, съобщиха в четвъртък от ведомството.

МЗ изпълнява проект "Специализация в здравеопазването" по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. С финансовата подкрепа на програмата се финансира обучението на специализанти чрез заплащане на таксите за теоретично и практическо обучение. На специализанти без доходи чрез проекта се предоставят стипендии в размер на две минимални работни заплати на месец.

МЗ е обявило процедура за подбор на лекари-специализанти и лекари по дентална медицина-специализанти, които се обучават по реда на Наредба 1 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и такива, които са продължили обучението си при условията на отменената Наредба 34 от 2006 г. 

Процедурата е отворена и всеки заинтересован може да кандидатства до 30 септември 2020 г. он лайн - чрез регистрация в интернет страницата на проекта. Критериите за подбор, условията, начинът за кандидатстване и необходимите документи, са публикувани на сайта на проекта, секция "Документи", раздел "Документи за трета процедура за подбор на лекари-специализанти и лекари по дентална медицина-специализанти". 

Споделяне

Още от България

Как оценявате кандидата на ИТН за премиер?