МЗ пак ще променя оценката на работоспособността

МЗ пак ще променя оценката на работоспособността

Министерството на здравеопазването обяви, че подкрепя предлаганите от организациите на хората с увреждания промени в начина, по които се определя намалението на работоспособността при медицинската експертиза.

Ведомството е готово да преправи наредбата за медицинската експертиза, която действа едва от лятото на миналата година, така че да отговори на исканията на национално представителните организации на хората с увреждания. Досега МЗ отричаше да има проблем с новите правила на експертизата, както и те да ощетяват хората с увреждания.

Недоволни от наредбата граждани, които се чувстват ощетени при освидетелстването, излязоха миналата седмица на протест пред МЗ, а ведомството започна преговори с тях.

“В срок до утре всички участници в срещата трябва да се произнесат дали одобряват тази промяна. Това е първата и най-спешна мярка за подобряване работата на Наредбата за медицинската експертиза. Когато говорим за хора с тежки увреждания, дори при един човек да има проблем, то той трябва да бъде решен. А анализите показват, че има редица лица, които не са доволни от действията на ТЕЛК през изминалите 6 месеца", заяви във вторник здравният министър.

Предложението гласи: “Когато са налице няколко увреждания за лицата, две и повече, довели с 50% и над 50% трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, независимо дали са за заболявания от общ характер или за заболявания с причинна връзка, за всяко от които в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане, е посочен отделен %, оценката на трайно намалената работоспособност се определя като се взима най-високият % по съответната отправна точка на най-тежкото увреждане. Към него се прибавят 20% от сбора на % на всички останали увреждания".

С приетите промени през лятото съпътстващите заболявания се взимаха предвид само ако водещото заболяване води до над 80 на сто нетрудоспособност и ако всяко от съпътстващите заболявания е оценено с над 50 на сто неработоспособност.


Освен това от организациите на хората с увреждания предлагат “ако водещото заболяване с 50% и над 50% трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане е довело до други заболявания увреждания, които са с причинна следствена връзка от водещото заболяване, за всяко от които в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност, е посочен отделен %, оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане, се определя като се взима най-високият % по съответната отправна точка на най-тежкото увреждане. Към него се прибавят 10% от сбора на % на всички останали увреждания".

Нова работна група

Като последваща стъпка министър Ананиев предложи създаването на работна група, която да подготви промени в Наредбата за медицинската експертиза, след като бъдат отчетени спецификите на всички заболявания и тяхното отражение върху здравословното състояние на хората с увреждания. В работната група ще бъдат включени представители на всички заинтересовани страни. Срокът за изготвяне на промените е 2 месеца.

Организациите на хората с увреждания предоставиха на Министерството на здравеопазването 28 жалби на граждани за намален от ТЕЛК процент неработоспособност, подадени до 8 февруари 2019 г. Проверката на МЗ е показала, че в 4 от случаите е налице неспазване на Наредбата за медицинската експертиза от страна на ТЕЛК съставите.

По отношение на другите 24 случая липсват експертни решения на ТЕЛК и не е предоставена медицинска документация, въз основа на която да се извършат проверки.

На срещата екипът на Министерството на здравеопазването предложи и пакет от мерки, чрез които да се подобри цялостната дейност на медицинската експертиза на ТЕЛК.


Свързват информационните системи на НЗОК и НЕЛК

През март ще бъде представена нова концепция и промяна в информационната система, с цел повишаване на контрола в системата на ТЕЛК. Промените ще включват изграждане на свързаност между информационните системи на НЗОК и НЕЛК, за да има достъп до първичната медицинска документация и контрол върху съдържанието ѝ. Стандартизиране на медицинските документи и засилване на контролно-методичната, консултативната и експертна дейност на НЕЛК са сред мерките, които предлага още Министерството на здравеопазването.

От март месец МЗ, съвместно с МТСП и експерти на Световната здравна организация, ще работят върху анализ на възможностите за въвеждане на системата за комплексна оценка на социален и здравен статус на лицата.

Споделяне

Още по темата

Още от България