МЗ подновява забраната лекарствата без рецепта да поскъпват с по-голям процент от инфлацията

МЗ подновява забраната лекарствата без рецепта да поскъпват с по-голям процент от инфлацията

Цените на лекарствата без рецепта отново ще бъдат замразени и ще могат да поскъпват само с процента на инфлацията. Това предвижда проект за постановление на МС за промени в наредбата за цените на лекарствените продукти, публикувано за обществено обсъждане от здравното министерство.

Целта на предложената промяна е да се предотврати увеличение на цените на лекарствените продукти за масова употреба. Такава забрана има от 2013 г., но в периода 30. 04. 2014-08. 08. 2014 г., когато забраната не е действала е било отчетено увеличение на цените на продуктите, отпускани без лекарско предписание средно с 26%, изчислено на база на исторически данни, уточняват от МЗ.

За последно забраната беше подновена в края на 2017 година и действаше до края на 2019 година. 

Ограничителният текст е залегнал в подготвяни нови промени в Закона за лекарствените продукти, които са внесени в парламента, но тъй като все още не са приети, такова ограничение в момента липсва, което позволява на производителите да заявят по-голямо поскъпване.

С новите предлагани промени в постановлението на МС се предлага притежателите на разрешения за употреба да не могат да заявяват увеличение на регистрираните цени на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание, с по-голям процент от статистически отчетената инфлация за периода на действие от последната регистрирана цена.

"Създаването на разпоредбата има за цел да осигури лекарствени продукти, отпускани без лекарско предписание на достъпни цени за българските граждани, съобразени с покупателните им възможности. В резултат от приемане на постановлението ще се ограничи възможността за увеличение на цените на тези продукти. Цените на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание не подлежат на регулация, тъй като за тях е въведен регистрационен режим. Предвид на това притежателите на разрешения за употреба можеха да заявяват увеличение на цените на тези продукти без ограничение във времето и без да бъдат ограничавани в размера на това увеличение. В този смисъл и доколкото лекарствата без рецепта са продукти, които се използват масово, честите увеличения на цените им се отразяваха неблагоприятно върху възможностите на населението за закупуването им, респективно ограничаваше достъпа до тези продукти", уточняват от МЗ.

Срокът за обществено обсъждане на проекта на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти е 14 дни.

"Необходимостта от определяне на по-кратък срок за обществено обсъждане е продиктувана от запазване на настоящите цени на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание и създаване на стабилност по отношение на разходите за найчесто използваните от българските домакинства лекарствени продукти", посочват от МЗ.
  

Споделяне

Още по темата

Още от България