МЗ предлага само лекари да се занимават с диетично хранене

Само медици и сестри ще практикуват алтернативни лечебни методи

МЗ предлага само лекари да се занимават с диетично хранене

Само лекари да се занимават с диетично хранене, предвиждат промени в Закона за здравето, с които диетиката отпада от неконвенционалните лечебни методи. Мярката е насочена срещу все по-разрастващия се бизнес на нутриционисти и специалисти по хранене, някои от които дават здравни съвети без нужната подготовка и могат да поставят в риск здравето на хората.

С предлаганите промени здравното министерство повишава изискванията за това кой може да упражнява неконвенционални лечебни методи.

Затягането на контрола над алтернативните лечебни методи беше обещано от здравния министър Кирил Ананиев около случая с изпадналата в безизходица в Бразилия онкоболна българка в търсене на алтернативно лечение. Проблемът е, че баячки, медиуми и екстрасенси и в момента са извън закона и нито методите им, нито образованието им са признати, но контрол над дейността им липсва.

Само лекари и сестри ще практикуват неконвенционални методи

Предлаганите сега от МЗ промени предвиждат само лекари и медицински сестри да имат право да практикуват неконвенционални лечебни методи.

В момента позволените от закона неконвенционални методи са диетика и лечебно гладуване, акупунктура и акупресура, хомеопатия, използаве на нетрадиционни физикални методи, както и нелекарствени продукти от органичен и минерален произход. От тях само за хомеопатията е задължително да си лекар магистър. За останалите методи се допуска да бъдат практикувани освен от лекари, също и от специалисти и бакалаври по здравни грижи (медицински сестри, акушерки, лаборанти), както и от хора, които “притежават диплома за завършено средно образование и свидетелство за успешно проведено обучение не по-малко от 4 семестъра във висше медицинско училище“. Сега последната опция алтернативна медицина да упражняват хора с четири семестъра във висше медицинско училище се премахва и се въвежда задължение да са най-малко професионални бакалаври по здравни грижи.

Мотивите на здравното министерство са, че право да упражняват неконвенционални методи “трябва да имат само специалисти с придобито образование по медицинска професия, което осигурява гарантиран обем теоретични знания и практически умения“.

“С оглед на това се предлага да отпадне възможността лица със завършено средно образование да практикуват неконвенционални методи. С предложението се цели да се предотврати и намали рискът за здравето на гражданите при използването на неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве“, посочват от министерството.

МЗ вдига мерника на нутриционистите

По същата причина диетиката се премахва от неконвенционалните методи за лечение.

“Съгласно номенклатурата на специалностите в системата на здравеопазването “Хранене и диететика“ е медицинска специалност, която се придобива от лица с професионална квалификация “лекар“. Диетотерапия се практикува от висококвалифицирани лекари специалисти, които са преминали продължителна подготовка в рамките на обучението за придобиване на посочената медицинска специалност. “Прилагането на “диетика“ от неспециалисти крие рискове за здравето на пациентите“, посочват от министерството.

“Понастоящем лица без познания в областта на медицината, в частност по отношение на храненето, могат да прилагат неконвенционално лечение на болни чрез диети, да консултират лица със здравни проблеми относно тяхното хранене, да промотират в публичното пространство послания относно храните и храненето, които не се основават на доказани научни познания. Некомпетентното практикуване на диетотерапията често води до влошаване на болестните процеси, а ненаучните мнения и съвети относно храните и храненето към населението създават неверни и вредни за здравето нагласи“, допълват от министерството.

“Адекватните и ефективни диетологични консултации на пациентите, компетентните хранителни препоръки към цялото население или отделни популационни групи и провеждането на правилна хранителна превенция и терапия са свързани със задълбочени медицински познания по отношение на физиологичните и биохимични процеси в организма, метаболизма на веществата, тяхното развитие и промени в хода на живота, хранителните потребности и характеристики на храненето в различните периоди от живота и при специфични условия, връзките между храните, храненето, здравето и болестите, оценката на храненето и хранителния статус, безопасността на храните, нарушенията на храненето и специфичните енергийни и хранителни потребности при различните заболявания и прилагането на съвременни методи за диетично лечение на болестите, клиничното хранене и приложението на храни за специални медицински цели“, се казва още в мотивите.

Занапред хора без нужната квалификация ще подлежат на санкции, ако практикуват диетика. 

Споделяне

Още по темата

Още от България