МЗ промени формулата за оценка на работоспособността

МЗ промени формулата за оценка на работоспособността

Министерството на здравеопазването промени формулата за оценка на работоспособността при освидетелстването в ТЕЛК. Сумиране на проценти за хората с повече от едно заболяване вече ще се прави при 50% и над 50% неработоспособност, а не както е според сега действащата наредба – над 80%. Заради общественото недоволство на организациите на хора с увреждания, МЗ пое ангажимент да редактира формулата.

С приетата през лятото на миналата година наредба съпътстващите заболявания се взимаха предвид само ако водещото заболяване води до над 80 на сто нетрудоспособност и ако всяко от съпътстващите заболявания е оценено с над 50 на сто неработоспособност.

Така хора с няколко заболявания се оказаха ощетени и изгубиха правото си на инвалидна пенсия, което провокира социално напрежение.


Резултатите от анализа, направен от Министерство на здравеопазването, показват, че при 7.9% от преосвидетелстваните лица по повод обжалване пред НЕЛК се наблюдава постановяване на по-нисък процент в резултат на нормативната промяна. Според анализа, изготвен от Национално представените организации на и за хората с увреждания, при 14.5% лица, оставащи в диапазона 50 – 100%, се понижава групата инвалидност съгласно Кодекса за социално осигуряване, последствието от което е намалена степен на социална подкрепа.

В него се твърди, че още 4.7% от лицата отпадат от системата на социална подкрепа поради намаляване на досегашният им процент под 50.

Всичко това налага да се промени алгоритъмът на формиране на оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане при лицата, се казва в мотивите на МЗ към промяната.

Споделяне

Още от България

Как да се подходи с новата детска болница?