На 1000 раждания в България се падат 1370 аборта

В България на 1000 раждания се падат по 1 370 аборта, сочат данни на Българското дружество по акушерство и гинекология, които бяха представени във вторник.

Според официалните данни на Националния статистически институт от 2007 г. срещу 74 495 раждания има 37 272 аборти. Абортите обаче са много повече от регистрираните, защото в статистиката се отчитат интервенциите, извършени в държавните заведения, заяви проф. Никола Милчев, председател на Българското дружество по акушерство и гинекология.

По данни на НСИ страната ни е на второ място в Източна Европа, след Украйна и Русия, по брой аборти. Във възрастта между 15 и 19 години абортите са 38.5 на хиляда забременели момичета, срещу 40 раждания на хиляда.

У нас средната раждаемост на ромската жена е 3.2 деца, на туркинята – 2.4 деца, а българката ражда средно 1.8 деца, допълни проф. Никола Милчев. Той цитира извадка от доклад на ООН за репродукцията от 12 март т.г., според който за 40 години българите са намалели с 3 млн.

Българското дружество по акушерство и гинекология и Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве предлагат в училищата да се въведе задължително програма за сексуално образование. С цел намаляване броя на абортите двете организации инициират кампания за по-висока сексуална култура сред учениците. Предлага се въвеждане на строг режим за отчитане на абортите в страната и специален телефон за информация, свързана със сексуалната култура.

Според изследване на Българската асоциация по семейно планиране през 2006 г. сексуалният дебют на подрастващите настъпва на 15-16 години. В 70 на сто от случаите при първия сексуален акт се използва презерватив като предпазно средство.

При 50 на сто от двойките предпочитан метод за предпазване от забременяване е прекъснатият полов акт. Контрацептивните хапчета са вредни според 50 на сто от интервюираните. Според проучването сред учениците един от основните информатори за сексуално здраве е интернет и много често данните са от непроверен и недостоверен източник.

Споделяне

Още от България