На 7 места у нас ще гледат сортове лози за сертификация в ЕС

Национална система за производство на сертифициран лозов посадъчен материал ще бъде изградена в страната с подкрепата на Германското дружество за техническо сътрудничество ФАМАД , съобщи във вторник Цветко Георгиев, директор на Дирекция "Растениевъдство и контрол на качеството на пресните плодове и зеленчуци" в МЗГ.

Предвижда се през 2005 и 2006 г. на седем места у нас да се създадат моделни маточни насаждения от червени, бели и десертни сортове лози и подложки, които да влязат в каталога на България за сертификация от ЕС. В Института по лозарство и винарство, Плевен, в "Образцов чифлик", Русе, в Регионалния център за научно и приложно обслужване, Поморие, както и фирмите "АМВ- АГРО", Пловдив, "Ценко-95", Бяла, "Симента Илчев сие", Нови пазар и кооперация "Кортен" ще се гледат лозите, които ще служат официално за размножителен материал на територията на България.

Предимства на сертифицирания лозов посадъчен материал са висока икономическа ефективност на насажденията, възможности за интегрирано производство, както и осигуряване на добър здравен статус и висока степен на сигурност за качеството на посадъчния материал, обясниха от земеделското министерство.

Системата е необходима, за да се гарантира заздравяването на вътрешния пазар и за да се премахнат пречките пред свободната търговия на посадъчен материал в Европейската съюз, след отпадането на границите в Общността, съгласно нови производствени технологии.

Споделяне

Още от Бизнес