На ЕК не й достигат 6 млрд. евро за изплати проекти на страни членки, включително България

На ЕК не й достигат 6 млрд. евро за изплати проекти на страни членки, включително България

България е изпратила до Брюксел искания за възстановявания на плащания за изпълнени проекти по структурните и Кохезионния фонд на ЕС за 400.2 млн. евро, но на Европейската комисия не ѝ достигат 6 млрд. евро, за да посрещне исканията по фактурите за възстановяване на средства по различни програми. Това става ясно от справка на Европейската комисия, предоставена на бюджетната комисия на Европейския парламент във връзка с искането за актуализация на европейския бюджет за 2012 г. и обявена от нейния зам.- председател Ивайло Калфин

До края на октомври страните-членки са поискали да им бъдат възстановени разходи за 9.7 млрд. евро, а ЕК има само 3.7 млрд. евро. Затова комисарят за бюджета Януш Левандовски е отправил искане към страните-членки да приведат допълнително 6 милиарда евро за покриване на разходите. Ако финансовите министри на ЕС не одобрят актуализацията, плащанията ще се прехвърлят към бюджета за 2013 г. и ще бъдат извършени догодина.

 

Към 31 октомври 2012 г. на България са преведени 328.3 млн. евро, но исканията за направени разходи, които са одобрени и все още неразплатени, са за 400.2 млн. евро.

 

Най-голямата дължима сума е по Европейския фонд за регионално развитие – 207.9 млн. евро. По Кохезионния фонд правителството очаква 148.1 млн. евро, а по Европейския социален фонд – 44.2 млн. евро.

 

Членовете на комисията подкрепят предложението на Европейската комисия. Актуализацията на бюджета ще се дебатира в понеделник по време на среща между парламента, Съвета и Европейската комисия. Финансовите министри са включили въпроса в дневния ред на заседанието на Съвета по финансови и икономически въпроси, което ще се проведе в петък в Брюксел.  

Споделяне

Още от Европа

Какво очаквате да свърши служебното правителство?