На този ден преди 67 години е обявен "Планът Маршал"

На 5 юни 1947 година тогавашният държавен секретар на САЩ Джордж Маршал обявява пред студенти от Харвардския университет програмата за оказване на помощ на следвоенна Европа, станала известна като "План Маршал". Авторът ѝ обосновава идеята си и с обективна необходимост за самите Съединени щати: липсата на стабилност в Европа се отразява както на икономическата ситуация в страната, така и върху цялата световна икономика.

 

През лятото на 1947 година на международна конференция в Париж 16 страни дават съгласието си за участие в плана: Великобритания, Франция, Италия, Белгия, Холандия, Люксембург, Швеция, Норвегия, Дания, Ирландия, Исландия, Португалия, Австрия, Швейцария, Гърция, Турция. По-късно към него е присъединена и новосъздадената Федерална република Германия.

 

От участие в плана се отказват СССР, Албания, България, Унгария, Полша, Румъния, Чехословакия, Югославия и Финландия.

 

От начало Сталин проявява известен интерес, но после съзира в плана опасност за социализма и отказва участие. Ключова се оказва доктрината за окончателния разпад на капиталистическата икономика.

 

В рамките на 4 години за възстановяването на Европа са отпуснати 13 млрд. долара под формата на икономическа и техническа помощ. В съвременно изражение сумата се равнява на около 130 млрд. долара. За това време икономиката на включените страни достига и надминава довоенните равнища, а в следващите две десетилетия Западна Европа се радва на безпрецедентен растеж и просперитет.

Споделяне