Над 1 милион са свободните работни места в ЕС за първото полугодие

Над 1 280 000 са свободните работни места на пазара на труда в Европейския съюз, сочат последни данни на Европейския портал за професионална мобилност. Близо 28 500 регистрирани работодатели си търсят подходящи кандидати за работа, а над 943 000 са регистрираните автобиографии на лицата, които предлагат услугите си на пазара на труда в ЕС, съобщи БТА.

 По схеми на оперативната програма  "Развитие на човешките ресурси” са заявени общо над 18 000 работни места, сочи последната справка на Агенцията по заетостта. По новостартиралата схема "Подкрепа за заетост” са заявени над 12 000 места, по схема "Развитие” - повече от 5000, по схема "Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж” - близо 1400 и по схема "Отново на работа” - почти 50 места, отчитат от Агенцията по заетостта.

По показателя за свободни работни места България е останала на стабилни позиции на пазара на труда в ЕС през първото полугодие на 2012 г., наред със страни като Дания, Литва, Словакия, Финландия и Швеция, сочат данни от анализ на Евростат.

Според европейската статистика най-голям процент свободни работни места на пазара на труда в ЕС през първото полугодие на 2012 г. е регистриран в Малта - 3.3 на сто, Норвегия - 2.9 на сто и Германия - 2.7 на сто. Най-нисък процент на свободни работни места е регистриран в Италия и Полша - 0.5 на сто, както и в Латвия и Португалия - 0.4 на сто.

По данни на Евростат около 2 на сто от европейските граждани живеят и работят в държава членка, различна от тяхната държава на произход. Статистическите данни за свободните работни места се използват от Европейската комисия и Европейската централна банка, за да се анализира и следи развитието на пазара на труда на национално и европейско ниво, както и за оценка на бизнес-средата и структурен анализ на европейската икономика.

Европейската политика в тази област е да се подобри пазара на труда чрез по-тясно съгласуване на предлагането и търсенето на свободни работни места в ЕС. За целта Съюзът модернизира и укрепва институциите на пазара на труда и прави опити да премахне пречките пред мобилността на работната ръка на Стария континент, отбелязва анализът на Евростат.

Споделяне

Още от Европа