Над 101 млн. лева са били дарени у нас през миналата година

Малко над 101 милиона лева са дарени в България през 2017 г. от индивидуални дарители, компании и фондации. Това са данните от годишния анализ на Български дарителски форум, представен в петък в рамките на Седмицата на фондациите и дарителите в България.

Ръстът в сравнение с предходната 2016 г. е малко над 5 млн. лв. Най-много средства през 2017 г. са дарили фондациите – 53.8 млн. лв., следвани от  компаниите с 38.3 млн. лв. 

И компаниите, и фондациите на първо място даряват за проекти, свързани с образование и наука, и детско и младежко развитие – общо над 54 млн. лв.

За четвърта поредна година фондациите са най-големите дарители в страната по общ обем дарени средства. Инвестираните от тях почти 54 млн. лева формират 53% от общия обем дарения през годината.

Спрямо предходната 2016 г. се отчита 12% увеличение в обема дарени средства от компаниите при почти запазен брой компании, които са декларирали дарения през годината. Увеличението на корпоративните дарение се дължи на това, че изминалата 2017 г. се характеризира с ускоряващо се икономическо възстановяване в страната и еврозоната, а в края на годината процентът на компаниите, които очакват още по-високи приходи през 2018 г., е изключително висок (близо 85% по данни на Deloitte).

Оптимистичните бизнес очаквания синхронизират и покачването и на обемите вложени средства в общественополезни каузи

Сред най-предпочитаните механизми за предоставяне на подкрепа от страна на компаниите са: директни дарения за реализиране на конкретни проекти, спонсорство, маркетинг, свързан с кауза, нефинансови дарения и доброволен труд на служителите.

Повече са дарявали и хората през 2017 г. (8.9 млн. лв.). Предпочитаните от тях каузи са здравни и социални.

Активизиране на индивидуалното дарителство се наблюдава и при случаи на бедствия и аварии.

Леко повишение (с 2%) спрямо 2016 г. има в броя на гражданите, дарили средства за опазване на околна среда.

Една четвърт от хората (25%) са посочили, че основният мотив за даряване е желанието и възможността да помагат макар и с малки суми.

Почти толкова са посочили като силна мотивация и личното им отношение към конкретен проблем (24,3%). По-малко от 1 % от индивидуалните дарители са отговорили, че даряват водени от възможността за данъчни облекчения. През последната година се очертава лек ръст в даряваните суми – от дребни (между 1 и 5 лв.) към средно големи (50 – 100 лв.).

Най-масови остават случаите на средни по размер дарения между 6 и 50 лв. годишно. SMS и даренията в кутия остават най-масово използваните от хората начини за подпомагане на нуждаещи се. В сравнение с година по-рано обаче, делът на хората, дарили с SMS дарения намалява с почти 15%, а в същото време се увеличава делът на положения доброволен труд и дарения, направени онлайн.

Дарителските практики сред индивидуалните дарители силно се повлияват от степента на медийно отразяване на нужди и потребности.  

Споделяне

Още по темата

Още от Общество