Над 1095 тона текстилни отпадъци са събрани през 2019 г. в София

Сн. БГНЕС

Близо 1110 тона текстилни отпадъци са събрани в специалните контейнери, поставени за това на територията на Столичната община през миналата година. От тях 861 тона (79%) са подготвени за повторна употреба , а 217 тона (20 %) са предадени за рециклиране, съобщиха от администрацията на местната власт.

Изграждането на системата за разделно събиране на стари дрехи започна през 2019 г. С въвеждането ѝ се цели да се намали вредното влияние на тези отпадъци върху компонентите на околната среда, включително и върху качеството на атмосферния въздух, припомниха от общината. Причината е, че изхвърлените в общите контейнери стари дрехи, често се използват за отопление, въпреки че горенето на боклуци е забранено, тъй като води до замърсяване на въздуха.

Контейнерите за текстилни отпадъци са поставени и се обслужват от фирмите "Евротекс" и "Тексайд България". До момента в София има 81 специални кофи за стари дрехи, които са поставени на 71 места.

Събраните в контейнерите отпадъци се транспортират от компаниите, които ги обслужват, до техни площадки, на които дрехите се сортират по видове, като годните за повторна употреба се отделят. Тези, които не могат да се ползват отново като дрехи, се нарязват и се използват като парцали за индустрията.

Текстилните материи, които не са подходящи за директна повторна употреба като дрехи или парцали, и други отпадъци, отделени в процеса на сортиране (например опаковки), се балират и предават на други компании за рециклиране и оползотворяване.

Негодни текстилни материали (напр. дънки и бял текстил) се сортират по цвят, изрязват се техните ципове и копчета и се предават на инсталации за производство на изолационна вата.

Адресите на всички контейнери могат да бъдат намерени на сайта на Столична община.

Отделно на различни места в столицата и в други градове в страната има поставени контейнери за използвани дрехи и обувки на Българския червен кръст (БЧК).

Събраните продукти периодично се събират и се извозват до специализирана фабрика за сортиране, където при необходимост се преработват или се подготвят за повторно оползотворяване.

Изискването към текстилните изделия - дрехи, домашен текстил, чанти и други аксесоари, е да бъдат в годно за употреба състояние и да са прилежно опаковани в торбичка.

С тези, които са годни за употреба, се създава кризисен резерв за подпомагане от БЧК на пострадали при бедствия, аварии и кризи и ще се извършва целево даряване на дрехи на хора в нужда.

Друга част от текстилните изделия, които са годни за използване отново като дрехи, се изнасят предимно за страни в Африка, Централна Америка, Близкия Изток и др. Останалите изделия, които не са годни за употреба по първоначалното им предназначение, се преработват и рециклират в България или фабрики в други държави, като от тях се създават продукти като почистващи кърпи, тапицерии за автомобилната промишленост, топлоизолации и други продукти, произвеждани от рециклиран текстил. Списък на контейнерите на БЦК може да намерите тук.

Споделяне

Още от България