Над 112 000 работни места ще се осигурят по програмите за заетост

Осигуряване на работа за над 112 000 души предвижда Националният план за действие по заетостта през тази година, одобрен от правителството.

Според плана, по различните програми по заетост през 2004 г. ще се осигурят над 112 000 работни места, а други повече от 47 000 безработни ще бъдат включени в програми за обучение и професионална квалификация.

През 2004 г. активната политика по заетостта ще бъде насочена приоритетно към дълготрайно безработните, към младежите без трудов опит или без образование и професия, към безработните без ценз и към хората с увреждания.

Според финансовите параметри на политиката по заетостта за тази година, включените в програми безработни ще получават по 120 лв. месечна заплата. Младежите от програмата за работа в публичната администрация и учителите от програмата за обучение на деца с увреждания ще взимат по 220 лв. За придобиване на професионална квалификация от безработни ще се дава до 450 лв. на човек, а за компютърно обучение на младежи - до 650 лв.

Земеделските производители могат да получат до 2000 лв. годишно за разходи за обработка на площите, за семена и посадъчен материал, за торове и препарати за растителна защита по одобрен бизнеспроект за земеделска дейност.

Споделяне

Още от България