Над 15 млн. лв. се инвестират в обучението на 170 ВиК специалисти

Над 15 млн. лв. се инвестират в обучението на 170 ВиК специалисти

Над 15.3 млн. лв. ще бъдат инвестирани в мерки за подпомагане на ефективността и управлението на ВиК отрасъла в страната. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова, която представи проекта "Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК", който се финансира от оперативна програма "Околната среда". Той е с продължителност четири години и половина – до 16 септември 2020 г.

Целта на проекта е да развие и надгради капацитета на отговорните институции в отрасъла за постигане на ефективност и добро управление на водната инфраструктура и предоставяне на качествени услуги, е посочено в съобщението на МРРБ.

По думите на Крумова една от основните задачи е с проекта да се повиши информираността и нивото на чувствителност на обществото за съществените аспекти на изграждането и поддръжката на инфраструктурата и предоставянето на ВиК услуги, както и да повиши капацитета на различните професионални сектори и на работещите в системата на ВиК.

В рамките на проекта е сключено споразумение за консултантски услуги със Световна банка, която е изготвила 10 доклада за развитие на отрасъла чрез оптимизиране на управлението и подобряване на качеството на предоставяните услуги.

Сред тях са доклад за състоянието и модернизацията на ВиК отрасъла у нас, изпълнението на реформата в него, сравнителен анализ за качеството на предоставяните услуги, доклад за финансиране, експлоатация, поддръжка и мониторинг на индивидуални пречиствателни станции и изпълнение на насоките за оптимизиране на разходите за привеждане в съответствие.

С помощта на Световната банка е разработена и Стратегия за финансиране на отрасъла и подходящи финансови механизми за намаляване на въздействието върху цените. Разглежда се и въздействието на реформите в отрасъла върху нивото на разполагаемия доход на потребителите и др.

Ивайло Колев, старши ВиК специалист от Световната банка, който представи докладите, обясни, че България няма проблем с водоснабдяването на населените места, но имаме проблеми с изпълнението на сроковете по европейските директиви за изграждане на системи за отвеждане и пречистване на отпадъчните води. По тази причина в рамките на проекта банката разглежда варианта за насърчаване прилагането на ефективни индивидуални решения за пречистване в малки и отдалечени населени места, което би спестило средства от реализацията на големи и скъпи проекти.

По проекта ще бъде създадена и електронна информационна система за ВиК услугите и регистър на ВиК операторите и асоциациите по ВиК и информационната система на водностопанските системи и съоръжения.

В тях ще има данни за регионалните генерални планове, инвестиционните проекти и прединвестиционни проучвания. Ще се публикуват и данни за нивото на покритие с ВиК услуги и издадените разрешителни, данни за ВиК системите, бизнес плановете, състава и организационна структура на ВиК операторите.

В регистъра за пръв път ще има и публична информация за вида на съоръженията, местоположението и собствеността им, предоставени права за стопанисване, поддържане и експлоатация, технически параметри и др.

По проекта са предвидени обучения, работни посещения за обмяна на опит и добри инженерни практики за 170 човека, семинари, пилотни проекти и демонстрации.

Ще бъдат проведени инженерни практики за обезвреждане и оползотворяване на утайките, получени при пречистването на градски отпадъчни води и за намаляване на загубите на вода във водоснабдителните системи.

В рамките на проекта правно-консултантска подкрепа за предложения за промени в нормативни актове, становища, анализи и др. получават Асоциациите по ВиК във Велико Търново, Габрово, Търговище, Софийска област, Кюстендил, Монтана, Плевен, Пазарджик, Ловеч, Хасково, Благоевград и Разград.

 

Споделяне

Още от Бизнес

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?