Над 2 млн. лв. от вземанията на КТБ са събрани за седмица

Над 2 млн. лв. от вземанията на КТБ са събрани за седмица

Над 2 млн. лева от вземанията на Корпоративна търговска банка (КТБ) са събрани от синдиците Росен Ангелчев и Лазар Илиев през миналата седмица. Това става ясно от редовния им отчет.

В същото време изплатените влогове, гарантирани по закон, възлизат на над 3.65 млрд. лв., става ясно от сайта на Фонда за гарантиране на влоговете в България (ФГВБ).

В седмицата от 28 август до 3 септември са постъпили 140 734.77 лв. на каса. Други 1 889 184.03 лв. са били преведени по сметката в левове в обслужващата банка, а 36 760.28 евро са постъпили по евровата сметка.

През предходната седмица събраната сума беше 121 185.67 лв.

Двамата синдици са подготвили и две молби за разваляне на прихващания, направени след затварянето на КТБ. Едното прихващане е за близо 90 000 лева, а другото - за 35 000 лева.

Междувременно Лазар Илиев и Росен Ангелчев са изискали информация от одиторски фирми за финансовото състояние на банката към края на септември 2014 г., когато бе установен отрицателният капитал на КТБ, което стана повод за отнемането на банковия лиценз.

През предходните пет дни синдиците са изпратили три молби до дружества, в които КТБ е акционер, за предоставяне на финансова информация, която да се използва за оценката на масата на несъстоятелността на банката.

Синдиците са изпратили писмо и до ФГВБ, с което са поискали разрешение да извършат непредвидени от бюджета за месеца разходи. Какви са разходите и за каква сума са те - не става ясно от документа.

Те са се обърнали и към Комисията за финансов надзор (КФН) относно отписването на КТБ от регистъра на публичните дружества, воден от регулатора.

Илиев и Ангелчев продължават с работата си по събиране на вземанията на банката, като образуват и водят съдебни производства и упражняват заложните права на банката. Тъй като в отчета всички данни, отнасящи се до физическите и юридическите лица, са заличени, не става ясно срещу кои лица са образували изпълнителни производства, на кои са пратили писма с покани за доброволно изпълнение и за задълженията на кои са се обърнали към частни съдебни изпълнители.

През периода Ангелчев и Илиев са дали отговор на искане за предоставяне на информация във връзка с постъпил сигнал в Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС). Кой обаче е подал сигнала, за какво е той и каква информация е била нужна на одиторската колегия също не става ясно.

По същата причина не става ясно и от кои предприятия двамата синдици са поискали копия от заверените финансови отчети.

През седмицата Ангелчев и Илиев продължават с работата си по разглеждане на постъпващите възражения от кредиторите за приетите вземания от КТБ.

В своя седмичен отчет пред синдиците на КТБ международната компания "Аликс партнърс" (Alix Partners), която бе наета да извърши действия по проследяване и връщане на активи на КТБ, посочва, че продължава работата си по проследяване на вътрешнобанковите и междубанковите трансакции на КТБ, свързани с кредитната и цялостната дейност на банката.

"Аликс" продължава и с работата си по събиране и обобщаване на информация за клиенти, които имат неиздължени задължения към банката.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?