Над 2000 български компании работят в Румъния

Търговията между България и Румъния възлиза на над 3.8 млрд. евро за 2016 г.

Над 2000 български компании работят в Румъния

Над 2000 компании с български капитал работят в Румъния. Приблизително толкова румънски фирми оперират у нас. Търговията между България и Румъния възлиза на 3.8 млрд. евро за 2016 г., което е ръст от 5.7 на сто спрямо година по-рано. Салдото в двустранната търговия е положително за България и е в размер на 256 млн. евро за 2016 г.

Това стана ясно по време на срещата на заместник-министъра на икономиката Александър Манолев с държавния секретар в Министерството на бизнес средата, търговията и предприемачеството Стерика Фундуля. Двамата са обсъдили възможностите за икономическо сътрудничество в навечерието на предстоящото заседание на правителствата на двете страни на 3 октомври във Варна, съобщи Министерството на икономиката.

Стерика Фундуля акцентира на важността на двустранното сътрудничество и отбеляза, че то има все по-голямо значение за цялостното развитие на Европа. Той акцентира на мерките, които румънското правителство предприема за подобряване на бизнес средата и на резултатите, които се постигат.

"За нас е много важно да продължим да насърчаваме идването на повече български инвеститори в Румъния, както и да подкрепим румънски компании да реализират проекти в България", отбелязал държавният секретар.

"Вярвам, че положителните тенденции ще се запазят и се надявам, че и работата на смесената работна група ще допринесе в тази посока", е заявил зам.-министър Манолев.

По думите му един от начините за повишаване на стокообмена е чрез разнообразяване на търговските потоци между двете страни и включване на нови продукти в листите на търгуваните стоки.

Между България и Румъния се обменят предимно метали и метални изделия, нефтени продукти, захар, зърнени култури, медикаменти, изделия на хранително-вкусовата промишленост, както и транспортни средства, вкл. трактори и автомобили, стана ясно по време на заседанието.

Като отрасли с перспектива за растеж в двустранната търговия бяха посочени машиностроене, електроника и електротехника, строителство, хранително-вкусова промишленост, текстилна и трикотажна промишленост, ИТ, аутсорсинг и др.

Двустранните търговско-икономически връзки могат да се разширят също така и чрез повече специализирани събития, е отбелязал Александър Манолев.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?