Над 23 000 души са били на еднодневни договори в земеделието

Над 23 000 души са били на еднодневни договори в земеделието

Над 23 000 души са били наети по еднодневен договор в земеделието от въвеждането на мярката през юли 2015 г. до септември 2016 г. Нейната идея бе да уреди законосъобразното наемане на работна сила, ангажирана ежегодно за селскостопански дейности, които имат кампаниен характер и за кратък период от време изискват голям брой работещи.

Това става ясно от икономически анализ на "Индъстри уоч“, изследващ ефектите от промяната. Основният му извод е, че мярката е допринесла за известно осветляване на сезонната земеделска работа, която досега бе почти изцяло в сивия сектор.

Въвеждането на еднодневните договори не измества традиционните трудови правоотношения, става ясно от анализа на "Индъстри уоч“. Средно 78% от работниците не са били осигурени на друго основание през 2015 г. и 2016 г.

Средният брой дни, за които е бил нает земеделски работник, е 4.2 дни в рамките на цялата година (при максимално допустими 90 работни дни).

"Тези данни потвърждават хипотезата, че мнозинството наети по еднодневни договори са безработни лица, които не упражняват друга форма на заетост, или лица, които работят изцяло в сивата икономика“, коментират анализаторите.

Най-много образци на договори са раздадени за работа по винени лозя, череши, малини и маслодайна роза.

През 2016 г. обхватът на еднодневните трудови договори се увеличава – земеделските производители, използвали еднодневни договори, са склонни да наемат по-голям брой работници на това основание, става ясно още от анализа.

Средният брой осигурени лица, наети от един производител, се увеличава до 15 през 2016 г. спрямо 13 през 2015 г., а средното време, за което предприятията ползват еднодневни договори, достига 62 дни през 2016 г. при 48 дни година по-рано. Средният брой дни в осигуряване на едно наето лице се повишава до 4.2 дни през 2016 г. в сравнение с 3.7 дни през 2015 г.

"На макроикономическо ниво, ефектът на еднодневните договори върху заетостта е видим в месечната динамика на наетите лица в селското стопанство в периода 2014 – 2016 г. Изпреварващото нарастване на наетите лица в селското стопанство след въвеждането на еднодневните договори е сигнал, че делът на неформалната икономика и недекларираната заетост в сектора се свива“, коментират от "Индъстри уоч“.

Основното притеснение на работниците, сключващи еднодневни договори, е да не загубят достъп до социални помощи. "Това показва, че предвиденият режим за запазване на достъпа до обезщетения, помощи и услуги е изключително важен фактор за приложимостта на еднодневните договори“, смятат икономистите.

Въпреки трудностите, над 3/4 от фермерите, които са използвали еднодневни договори през 2016 г., планират да назначат персонал на краткотрайна сезонна селскостопанска работа през следващия сезон, сочи анкета сред близо 800 земеделски производители.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?