Над 250 000 българия нямат и не търсят работа

Над четвърт милион българи (253 000) нямат работа, но не я търсят активно. Това показва анализ на Евростат за потенциалната допълнителна работна сила в рамките на ЕС.

Други 30 000 наши сънародници търсят работа, но не веднага, отчита евростатистиката. Според данните на Евростат около 33 000 българи работят при непълна заетост, което е около 1 на сто от всички наетите у нас.

Общо за ЕС-28 около 10 милиона европейци работят при непълна заетост. Най-много подобен тип работници има във Великобритания - около 2 милиона души, Германия – 1.7 милиона, Испания и Франция - по 1.5 милиона.

Като проценти най-много работещи на непълна заетост има в Гърция (72 на сто), Кипър (59 на сто) и Испания (57 на сто).

Най-малко такъв труд упражняват в Малта и Люксембург - по около 5000 души, а в процентно отношение техният дял е най-нисък в Чехия (1.6 на сто) и Литва (1.7 на сто).

Споделяне

Още от България