Над 315 хил. лв. глоба за НЕК, натоварила ВЕИ-та с нереални разходи

Над 315 хил. лв. глоба за НЕК, натоварила ВЕИ-та с нереални разходи

 Комисията за защита на конкуренцията е глобила с 315 612 лв. държавната "Национална електрическа компания" (НЕК) заради това, че е начислявава нереални разходи на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и така ги е ощетила злоупотребявайки с господстващото си положение на пазара за балансираща енергия. Това е ставало като е коригирала, без да има право и на своя глава, подадени прогнозни почасови графици за производство на ток от ВЕИ централите, членуващи в специалната балансираща група на държавния доставчик на електроенергия.

Така десетки ВЕИ централи са били принудени да плащат допълнително за небаланси. Те се получават, когато има повече или по-малко произведена електроенергия от заявената за потребление, което налага продажбата ѝ или на прекалено ниски, или прекалено високи цени.

Производството на КЗК срещу НЕК започна миналото лято и сега се стига до санкцията, която може да бъде обжалвана пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.

Антимонополният орган се солидаризира с мнението на жалбоподателите, че действията на НЕК противоречат на правомощията на компанията като лицензиран координатор на балансираща група и изискванията към нея да не разпределя дискриминационно небалансите в групата.

Данни на трите електроразпределителни дружества като коордиталоти на балансираща група потвърждават претенциите на  въозбоняемите централи. От "Енерго-Про" са посочили пред КЗК, че в тяхната група след корекцията на небалансите от страна на НЕК тяхното процентно увеличение през отделните месеци в периода се движи от 8% до 68%, а средната стойност на корекцията за 2015 г. е  36%.

Според ЧЕЗ в резултат на корекцията на небалансите от страна на НЕК, тяхното процентно увеличение през отделните месеци се движи от 30% до 169%, а средната стойност на корекцията за целия период е  91%.

При ЕВН процентното увеличение на небалансите през отделните месеци се движи от 4.42 % до 31.25 % при вятърните електроцентрали със средна стойност на корекцията за периода
9.69%. При ВЕЦ стойностите са между 25.61% и 251.72%, а средната стойност на завишението е 87.32 %. За централите, използващи биомаса,  небалансите след намесата на НЕК варират между 12.74 % и 233.01 %, средно 52.67 %. При фотоволтаичните
централи завишението е между 1.62% и 103.94%, а средната стойност на корекцията за периода е 19.03%.

Реално КЗК налага две глоби на НЕК, които сумирани представляват близо 10 процента от стойността на извършените през 2015 г. продажби в координираната от държавната компания балансираща група, които са за 352 млн. лв.

Споделяне

Още от Бизнес

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?