Над 3.2 млн. лв. са щетите от наводнението в Старозагорско

Поройните дъждове в Старозагорско, паднали на 5 и 6 септември, са нанесли щети за 3 252 800 лв., съобщиха от общината, която е извършила оценка на пораженията.

Според общинския анализ за ремонт на уличната пътна мрежа ще са нужни 970 800 лв., а за разрушените мостове - 700 000 лв. Унищожени са овощни градини и оранжерии на стойност 470 000 лв. За възстановяването проводимостта на реки и дерета в населените места ще трябват 407 000 лв. Унищожена е храна за животни за 240 000 лв., както и животни за 160 000 лв. Малко над 3000 000 лв. е общата стойност на щетите по частните жилищни постройки, домакинско оборудване и мебели, и селскостопански инвентар и оборудване.

Като основни причини за наводнението комисията посочва значителните количества валежи от порядъка на  92 до 240 литра на кв. м с комбинация с особеностите на релефа, малкият капацитет на канавките по улиците, наносните отлагания и обрасли с храсти отводнителни съоръжения.

Общината е сформирала работни групи за отстраняване на наноси, храсти и дървета в речните легла, дерета и отводнителни канали. Ще се започне работа в най-силно засегнатите места – селата Еленино, Михайлово и Петрово, съобщават от кметството.

Ще бъдат изготвени проекти за изграждане на нови мостови съоръжения и отстраняване на тези, затрудняващи отока на водите в Еленино, Козаревец, Михайлово и Сулица.

Ще се разработи програма за планирано и последователно  подобряване проводимостта на реки, дерета, отводнителни канали и канавки в населените места, допълва общината.

Споделяне

Още от България