Над 40 млн. лв. за мантинели за следващите четири години

Над 40 млн. лв. за мантинели за следващите четири години

Агенция "Пътна инфраструктура" обяви обществена поръчка за над 40 млн. лв. за доставка и монтаж на ограничителни системи - мантинели, парапети, буфери и други елементи за следващите четири години.

Обществената поръчка е разделена на 6 обособени позиции за съответните райони на страната - Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югоизточен, Южен централен, Югозападен. За всеки от тях са отделени по 6.7 млн. лв. без ДДС.

Финансирането е осигурено от бюджета на пътната агенция и няма да се ползва външно финансиране. Възможно е целият бюджет да не бъде усвоен, защото ще се възлага спрямо нуждите.

Кандидатите могат да подават оферти най-много за две обособени позиции.

Срокът за участие в търга е до 17:30 часа на 14 юни 2018 г. Публичното отваряне на предложенията е насрочено за следващия ден.


Изискванията към участниците са през последните 5 години да са изпълнили дейности, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката, свързани с доставка и монтаж на ограничителни системи с обща дължина минимум 15 км по републиканските пътища или такива извън страната, които имат аналогични характеристики.

Друго условие е кандидатите да притежават система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент.

 

Споделяне

Още от Бизнес