Над 40% от българските фирми са само от един човек

През 2008 г. над 40 на сто от българските фирми не са имали наети работници, тоест са се състояли само от собственика си, показват данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани в петък.

Същата година През 2008 г. в страната е имало 271 272 активни фирми, от които 111 918 са били с 0 служители. Следват фирмите с 1 до 4 служители – 38.8% от всички.

В гру­пата "10 и повече нае­ти лица" попадат 10.6% от ак­тивните предприятия. Тази група осигурява работа на 74% от наетите лица. Групата с нула наети осигурява работа на около 5.5% от общия брой на заетите.

Около една пета от активните компании през 2008 г. са създадени през същата година. Най-много от "новородените" фирми са в сектор "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети".

Същевременно най-нисък е делът на новородените предприятия от сектор "Добивна промиш­ле­ност". Статистиката сочи, че компаниите от този сектор оцеляват най-дълго, а най-бързо "умират" компаниите в сектор "Операции с недвижими имоти".

Делът на предприятията, създадени през 2003 и все още активни 5 години по-късно - през 2008 година, е малко над 7%.

През 2008 г. най-жизнеспособни се оказват компаниите от сектор "Финансови и застра­хо­­­ва­­телни дейности". На другия полюс са предприятията от сек­тор "Опе­ра­ции с недвижими имоти“.

Споделяне

Още от Бизнес