Над 48 000 семейства получават помощ от 250 лв. за първокласници

Над 48 000 семейства получават помощ от 250 лв. за първокласници

Помощ от 250 лв. за първокласници ще получат 48 023 семейства, съобщи Агенцията за социално подпомагане.

До крайния срок 30 септември са били подадени 48 597 молби. На 573 семейства е отказана помощ, защото не отговарят на условията.

Помощта за първокласници беше увеличен от 150 на 250 лева с решение на правителството през юни.

Право на помощ имат семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище. Техният доход трябва да бъде по-нисък или равен на 350 лв. на всеки член на семейството за последните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията.

Този доходен критерий не важи за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки.

През миналата учебна година помощта е била отпусната на 45 549 ученици в първи клас, като размерът тогава беше 150 лева.

Към 1 ноември броят на подадените молби за отпускане на целева помощ за отопление е 302 943.

Издадените заповеди за получаване на помощта са 227 733. Отказите са 40 432. Останалите молби се обработват.

В сравнение със същия период на миналата година са подадени с 36 211 молби поваче.

Споделяне

Още от България

Къде му е мястото на Бойко Борисов?