Над 5 млн. лекарствени опаковки вече са с нов код срещу фалшификация

Над 5 млн. лекарствени опаковки вече са с нов код срещу фалшификация

Над 5 млн. лекарствени опаковки у нас вече са с двуизмерен матричен код и са успешно качени в българската система за верификация на лекарствата, която е свързана с Европейската система.

След 9 февруари лекарствата с рецепта ще бъдат защитени срещу фалшифициране чрез система за верификация. От тази дата тя става задължителна във всички страни членки на ЕС, включително и България, припомнят от Българската организация за верификация на лекарствата (БОВЛ).

Занапред лекарствата ще излизат от производство с двуизмерен матричен код на опаковките си, чрез който се проверява и доказва, че не са фалшифицирани.

Целта на верификацията е да се гарантира проследяемост на всяка опаковка от производителя до крайния потребител.

В България към момента в системата са включени над 1000 аптеки, в това число над 70 болнични, 50 търговци на едро, 180 притежатели на разрешение за употреба.

2019 година ще бъде година на плавен преход към новата система, през която ще се предлагат опаковки със и без двуизмерен код.

Верификацията на лекарствата се въвежда за защита на безопасността на пациентите, тъй като фалшифицираните лекарствени продукти представляват значителен риск за здравето и живота на хората.

По данни на Световната здравна организация, делът на фалшифицираните лекарства в развитите страни е 100 милиона опаковки годишно, а в останалите - до 30 % от всички лекарства. Най-рисково е предлагането в Интернет, където по данни на Световната здравна организация рискът човек да попадне на фалшиво лекарство е 50%.

Системата за верификация в България се внедрява от сдружението с нестопанска цел БОВЛ, а държавата контролира процеса чрез Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ).

Организацията обединява всички участници в производството и снабдяването с лекарства у нас – производители, дистрибутори, аптеки.

Системата за верификация на лекарствата е най-големият публично-частен проект на ЕС до момента. Финансира се изцяло от индустрията и затова няма да доведе до промени в цените, достъпа, снабдяването и качеството на лекарствата.  

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Какво трябва да се направи, за да се ваксинират повече хора?