Над 500 млн. лева са укритите задължения в София за полугодието

543.8 млн. лв. укрити задължения на фирми и граждани са установили ревизорите на столичната Национална агенция за приходите (НАП) през първите шест месеца на годината. Това показват резултатите от 2 475 ревизионни производства, приключили към края на юни, съобщиха от агенцията.

Близо 2.5 пъти са се увеличили допълнително разкритите с ревизионни актове задължения спрямо същия период на миналата година.

Най-голям е относителният дял на допълнително установените задължения по Закона за ДДС (ЗДДС) – 81 %. На второ място са разкритията по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) – 16.5 %. Размерът на укритото ДДС е 440.5 млн. лв. Укритите задължения по ЗКПО са 89.4 млн. лв.

Най-висок е ръстът на допълнително установените задължения по ЗДДС – 270%. Като абсолютен размер увеличението възлиза на 277.3 млн. лв. Значителен е и ръстът на установените задължения по ЗКПО – 224 %. Увеличението спрямо същия период на м.г. е с 49.5 млн. лв.

Разкриваемостта от една ревизия е нараснала близо два пъти. Към 30.06. 2009 г. средният размер на допълнително установените задължения от 1 ревизия е 219 717 лв., докато през посочения период на м.г. е бил 111 602 лв.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?