Над 6500 студенти с евростипендии

Над 6500 студенти с евростипендии

Над 6500 студенти от 49 висши училища са класирани и ще получат стипендии за успех и за специални постижения за зимния семестър на настоящата академична година. Средствата на обща стойност 4.4 млн. лева ще се изплатят наведнъж до 9 март 2018 г.

Парите се осигуряват по европейската програма за наука и образование. Класирането е обявено на страницата на проекта.

Стипендии за успех се дават на студенти по приоритетни специалности. Целта е да бъде стимулирано обучението на специалисти, за които има или се очаква недостиг на кадри за пазара на труда. Стипендията е в размер на 150 лв. месечно и се изплаща за пет месеца в рамките на семестъра. Средният успех е отличен (5.61), а броят на класираните - 4492. Най-много са обучаващите се в "Предучилищна и начална училищна педагогика" – 133, "Компютърни системи и технологии" – 126, и "Архитектура" – 111.

2158 възпитаници на висшите училища в страната ще получат еднократни стипендии за специални постижения в размер на 300 лв. Те се присъждат за участие в научни, изследователски или практически разработки, като един студент може да получи до три такива финансови награди. За това броят на предоставените стипендии за зимния семестър е 3521. Целта им е да стимулират младежите да развиват практическия и творческия си потенциал извън задължителните задачи през учебното време. Средният успех за този вид стипендия е отличен (5.67), а най-много класирани има от направленията "Медицина" – 381, "Право" – 195 и "Финанси" – 97.

Проектът за евростипендии приключва и за втория семестър финансовите поощрения за студентите ще се поемат изцяло от държавния бюджет. За целта субсидията за стипендии на висшите училища вече е увеличена.

Според новите правила, предложени от образователното министерство, 65% от парите за стипендии ще може да се дават на студенти от всички специалности за добър успех. 35 на сто от сумата ще са за студенти от приоритетните направления. Размерът на втората стипендия е между 50 и 150 лева. Конкретната сума ще се определя от университета и ще зависи от това дали висшето училище иска да даде по-големи стипендии или да стимулира повече студенти.

Споделяне

Още от България

Как оценявате кандидата на ИТН за премиер?