Над 70 адвокати са обучени по проект "Адвокати в защита правата на децата"

Над 70 адвоката от Пловдив, Враца и Варна са обучени по проект "Адвокати в защита правата на децата", съобщиха на заключителната конференция по проекта от "Програма за развитие на съдебната система" /ПРСС/, които са сред изпълнителите му.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Швейцарската Конфедерация чрез Фонда за партньорство, а изпълнението му е започнало през април 2014 г. Предоставената финансова помощ е в размер на 88 203 швейцарски франка.

По проекта е изготвен анализ на средата, в която работят адвокатите при защита на правата на децата, който беше представен от Диляна Гитева от ПРСС. Сред констатациите в него са, че у нас липсва специализация на адвокатите, предоставящи правна помощ на децата, липсват знания относно детската психика и системата за закрила на детето, както и за международните стандарти и закрилата на детето. Липсва и механизъм, позволяващ на адвокатските колегии, при определянето на служебен защитник или особен представител, да вземат предвид специализацията на адвоката за правата на детето, сочи анализът.

От ПРСС препоръчват да се извършва специализация на адвокатите и да се създаде механизъм за привличане на специализирани адвокати за представяне на правна помощ на децата.

По проекта са подготвени и шестима обучаващи за адвокати от цялата страна. Допълнително още 20 адвоката от страната са получили специализация по международните стандарти по правата на детето.

Проектът е извършен в партньорството с Центъра за обучение на адвокати и Международния институт за правата на детето в Сион, Швейцария.

Според данни на Националния статистически институт, през 2013 г. престъпления са извършили 6007 деца, а от престъпления са пострадали 1937 деца. Възпитателни мерки са били наложени на 1157 деца, като част от тях са били настанени във възпитателни училища-интернати.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?