Над 70% от студентите имат пропуски в здравното осигуряване

Над 70% от студентите имат пропуски в здравното осигуряване
Проверка в информационните масиви на Националната агенция за приходите (НАП) показа, че над 70 процента от студентите имат пропуски в здравното осигуряване за един, два или три месеца, съобщиха от агенцията.

В един от най-големите университети в страната от 1 629 студенти, приети в първи курс през есента на 2009 г., 1 124 имат неплатени здравноосигурителни вноски.

Тази практика се дължи на това, че обикновено учениците завършват средното си образование до края на юни на текущата година, а започват следването си през септември или октомври. В периода юли - септември те не се осигуряват от републиканския бюджет, от който се плащат вноските на учениците и студентите, защото не попадат в нито една от двете категории. Затова, за този период, те трябва да внесат здравноосигурителните си вноски за своя сметка, посочват от НАП.

От агенцията напомнят, че повече от три неплатени вноски за последните три години водят до прекъсване на здравните права. Така не малко студенти могат да се окажат без право да ползват безплатните здравни услуги.

Ако младежът е завършил през юни 2009, например, а се е записал в съответния университет през октомври, то той към настоящия момент трябва да внесе 31.20 лв. за трите месеца - юли, август, септември, плюс 2.43 лв. лихви. Ако университетът започва обучението през септември, тогава първокурсникът ще е длъжен да внесе 20.80 лв. за двата месеца - юли и август, плюс 1.72 лв. лихви. (През 2009 г. месечната здравно-осигурителна вноска бе 10.40 лв.).

Възстановяването на здравни права става, след като бъде платен пълният размер на главницата и лихвата.

Размерът на лихвата се мени всеки ден, така че е препоръчително преди да се издължи сумата да се направи справка за актуалния размер на лихвата. Това най-лесно може да стане чрез електронните услуги в сайта на НАП - www.nap.bg, където безплатно е достъпен здравноосигурителен калкулатор.

Студентите трябва да знаят още, че при попълване на преводни нареждания за внасяне на здравно осигурителните вноски, е необходимо да се напише точната сума, кодът за вид плащане (код 560405 - "Вноски от лица, неподлежащи на здравно осигуряване на друго основание по ЗЗО" и код 562806 - "Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за НЗОК"), като задължително се посочва периода, за който се отнася вноската и ЕГН.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?