Над 700 чужденци от български произход са приети в университети у нас

Традиционно най-предпочитани са медицинските специалности

Над 700 чужденци от български произход са приети в университети у нас

Министерството на образованието съобщи, че 705 чужденци с български произход и граждани на Северна Македония са приети да следват в български висши училища.

627 от кандидатите са с български произход, а 78 са с паспорти на Република Северна Македония.

Това показва първото класиране за обучение в образователно-квалификационни степени "бакалавър" и магистър" след средно образование, публикувано в електронната платформа на МОН, чрез която бяха проведени кандидатстудентските тестове.

Приетите имат три дни да потвърдят желанието си за обучение. Ако не го направят, мястото ще бъде освободено за второто класиране.

Традиционно най-предпочитани са медицинските специалности - хуманна медицина, дентална медицина, фармация. Има приети и в специалностите "медицински лаборант", "зъботехник", "медицински козметик" и "кинезитерапия".

Сред класираните има пожелали да следват още право, лингвистика, инженерни специалности, дигитални технологии, киберсигур-ност, корабоводене, психология, предучилищна и училищна педагогика, журналистика, япо-нистика и китаистика.

За кампанията бяха утвърдени места за прием в 33 български висши училища. Местата за кандидати с български произход са 1770, а за граждани на Република Северна Македония - 147.

Чужденците с български произход не заплащат такса за обучението си, ако са граждани на Албания, Косово, Молдова, Република Северна Македония, Украйна и Сърбия.

През първата година от следването си те ще получават стипендия от 240 лева, а от третия семестър - само ако имат среден успех 4 от първите двата семестъра.

Останалите чужди студенти от български произход и граждани на Северна Македония, приети по този ред, плащат такси като български студенти.

Споделяне

Още от България