Програма "Сигурност" за селата продължава с още 5 млн. лв. от бюджета

Над 77 млн. лв. отиват за осигуряване на заетост на 33 000 души

Тройно по-голям интерес от бизнеса по мерките за стаж и чиракуване

Над 77 млн. лв. отиват за осигуряване на заетост на 33 000 души

Над 77 млн. лв. ще бъдат изразходвани през следващата половин година от бюджета и европейски фондове по различни програми за осигуряване на временна заетост на над 33 000 души. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Йордан Христосков след заседанието на правителството в сряда.

Основната част от тях – 65 млн. лв. ще отидат за бизнеса за осигуряване на работа на 17 000 младежи, дълготрайно безработни и хора с увреждания, стана ясно от обясненията на министър Христосков.

Други 7.5 млн. лв. са предназначени за 11 000 лични асистенти за хора с увреждания и възрастни, които не могат да се обслужват сами.

От държавния бюджет пък се отпускат допълнително 5 млн. лв. за продължаване на програма "Сигурност" в малките населени места, по която са наети 5000 души. Средствата ще стигнат за заплати до края на февруари.

Програма "Сигурност" започна при правителството на Пламен Орешарски и първоначално събра доста критики основно от кметове, защото назначенията се извършваха от областните управители. Към момента ефектът от нея е положителен, каза Христосков. По думите му кметовете проявили ревност спрямо назначенията от областните управители, защото се наемали безработни, които не са от населеното място и били непознати за селските кметове.

Тройно по-голям интерес от бизнеса за чиракуване и стаж

Най-много средства се насочват по програмите за бизнеса за наемане на младежи по схемите за чиракуване и стажуване, посочи социалният министър. Средствата се осигуряват от старата и новата оперативна програма "Човешки ресурси".

От старата оперативна програма се разпределя допълнителен ресурс от 30 млн. лв. Парите се очаква да стигнат за около 9 000 младежи, дълготрайно безработни и хора с увреждания. Решението за това е взето от Комитета за наблюдение на програмата и схемите предстои да бъдат отворени. По тях държавата поема за срок от шест месеца осигуровките и минималната работна заплата или възнаграждението за минималния осигурителен праг за срок от шест месеца.

Още 35 млн. лв. за наемането на 8000 младежи до 29-годишна възраст идват по първата стартирала схема от настоящия програмен период "Младежка заетост". В момента тече срокът за подаване на заявленията от страна на бизнеса до Агенцията по заетостта. Предварителното проучване е показало, че се очаква да бъдат подадени над 22 000 заявки от работодатели, каза Христосков. Той не посочи по какви критерии ще бъде направен изборът на получателите на средствата за 8000 работни места.

Над 1 млрд. евро за заетост до 2020 г.

За заетост до 2020 г. страната ни ще може да разчита на 1.092 млрд. евро по новата оперативна програма "Човешки ресурси". Нейният окончателен вариант беше одобрен от служебния кабинет и предстои да бъде изпратен в Брюксел.

Това е най-напредналата оперативна програма за договаряне през настоящия програмен период 2014-2020 г. Очаква се тя да бъде окончателно одобрена от Европейската комисия през ноември, каза Христосков.

От програмата ще може да се възползва цялото население на страната, като фокусът е насочен върху младежите и включването на уязвимите групи на пазара на труда – дълготрайно безработните, хората пред пенсия и тези от малцинствата, посочи Христосков.

Приоритет са и мерките за повишаване на квалификацията на заетите според нуждите на бизнеса. Целта е програмата да доведе до увеличаване на заетостта от сегашните 63% до 73% през 2020 г., както и да се намали бедността сред 260 000 души, каза социалният министър.

Средствата от над 2.1 милиарда лева са разпределени в шест приоритета. Близо две трети от бюджета (1.266 млрд. лв.) отиват за програми за достъп до заетост. Малко под една трета от средствата (659 млн. лв.) са по мерки за намаляване на бедността и социалното изключване. Останалите 86 млн. лв. са предназначени за модернизацията на публичните политики на пазара на труда, социалното подпомагане и здравеопазването.

Новото в тази програма "Човешки ресурси" е включването на средствата от фонда за подпомагане на крайно нуждаещите се. Това са около 270 000 души, които получават енергийни помощи. Те ще продължат да получават пакети с храна. Досега тези пакети се раздаваха от Министерството на земеделието, защото през изминалия програмен период този фонд беше към Програмата за развитие на селската програма. Другата новост е, че от фонда ще се заделят пари за финансиране и на обществените трапезарии за нуждаещите се.

Другата новост е, че ще има финансови инструменти по всички оси на програма "Човешки ресурси", съобщи Христосков без да посочи какви. В старата оперативна програма такива възможности нямаше.

Споделяне

Още от Бизнес