Над 80% от хората биха оказали първа помощ на непознат

Част от спасителните мерки обаче ги плашат заради липса на подготовка и страх да не навредят

Повече от 86% от хората биха оказали първа помощ на непознат при необходимост и 76% от тези, които са попаднали в реална ситуация, изискваща оказване на помощ, са го направили. Тези, които не биха участвали в дейности по оказване на първа помощ най-често се притесняват от недостатъчната си подготовка. Това показват данните от национално онлайн проучване “Обществото и първата помощ“ на фондация “Първите три минути“ и училището по първа помощ на FirstAidbg.com, проведено в периода февруари-октомври 2019 и обхващащо 3334 души.

Над 86% от участниците биха извършили изкуствено дишане и сърдечен масаж на непознат при необходимост (кардиопулмонална ресусцитация - КПР). Повечето знаят, че забавянето на тези действия при човек със спряло сърце може да доведе до трайни увреждания в мозъка, показва проучването.

Част от спасителните мерки плашат хората 

Тези, които не биха предприели кардиопулмонална ресусцитация на непознат най-често се притесняват от недостатъчната си подготовка. Основните причини, които биха възпрели хората да окажат първа помощ са страхът да не навредят на пострадалия в комбинация със страх от липса на знания. Следват притеснение от обдишване уста в уста и страх от заразяване. Много по-малко хора се притесняват от правни проблеми.

Като най-плашещи за изпълнение от участниците се очертават сърдечния масаж и изкуствено дишане, дефибрилация, спиране на силно кръвотечение, които са животоспасяващи мерки и от правилното им прилагане от свидетели на инцидента до идване на екип на спешна помощ зависи оцеляването на пострадалия.

Близо 92% от участниците смятат, че поставянето на автоматични външни дефибрилатори на обществени места е важно. Повече от половината знаят какво представлява автоматичния външен дефибрилатор и над 2/3 от тях биха го използвали в случай на необходимост.

76% са оказали помощ в реална ситуация

Повече от 1/3 от анкетираните са попадали в ситуация, в която се е налагало оказване на първа помощ и 76% от тях са го направили, водени от желанието да помогнат.

Тези, които не са се намесили найчесто са изпитвали несигурност в уменията си и са останали пасивни, докато други са действали.

Готови, но неуверени

Близо половината от участниците в проучването са преминавали обучение по оказване на първа помощ с изкуствено дишане и сърдечен масаж.

Само една пета обаче са преминали такова обучение през последната година, а проучването показва, че опресняването на знанията е ключово за да се чувства човек уверен да окаже първа помощ. 62.8% или 2093 човека заявяват, че към днешна дата или категорично не се чувстват подготвени да окажат първа помощ при спешно състояние или нараняване, или не се чувстват уверени в знанията и уменията си.

Причината е, че най-голям брой хора са преминавали обучение по първа помощ веднъж в живота си в рамките на подготовката за кандидат шофьори.

Над 98% от участниците смятат, че населението трябва да преминава обучения по кардиопулмонална ресусцитация и биха отделили между 4 часа и 2 дни на всеки 2-3 години, за да се обучават.

Първа помощ на обществени места

На 16 октомври беше отбелязан Световният ден на рестартирането на сърцето за популяризиране на необходимостта от правилното оказване на първа помощ с изкуствено дишане и сърдечен масаж (кардиопулмонална ресусцитация - КПР) . По този повод на обществени места в столицата фондация “Първите три минути“ и училището по първа помощ на FirstAidbg.com организираха обучения за извършването на изкуствено дишане и сърдечен масаж, както и ползването на външен дефибрилатор.

Големият брой желаещи да се включат в симулациите по оказване на първа помощ по данни на организаторите потвърждават данните от проучването, че голяма част от хората са готови и проявяват интерес към оказването на първа помощ. Андриан Георгиев, инструктор в училището по първа помощ на FirstAidbg.com., разказа, че хората с готовност са се включили в дейностите и включително са се справили успешно с ползването на автоматичен външен дефибрилатор. “Лесно се справят, защото машината дава указания и инструкции на български в кратки и прости изречения като например: Направете това, залепете тук, сега се отдръпнете и т.н.“, обясни той.

Трите обучителни акции, с които беше отбелязан Световният ден на рестартирането на сърцето, се проведоха на метростанция Сердика-2, в Националната финансово стопанска гимназия в София с над 150 ученици от 8,9 и 10 клас и в “България мол“. Отделно обучителна кампания е провел и аварийно-спасителният отряд на Софийския университет.

Споделяне

Още по темата

Още от Общество