Над 8000 км третокласни пътища се нуждаят от ремонт

Около 60 млн. лв. са предвидени за зимното поддържане на пътищата

Над 8000 км третокласни пътища се нуждаят от ремонт

Общо 8000 км третокласни пътища се нуждаят от ремонт или реконструкция, за да отговарят на изискванията за качествено, комфортно и безопасно движение. За приоритетен ремонт са предложени 1214 км третокласната мрежа от Агенция "Пътна инфраструктура". Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова в отговор на депутатски въпрос по време на парламентарния контрол.

За ремонта на приоритетните участъци са нужни около 930 млн.лв. Плановете са това да се случи през следващата година. В момента се търси финансиране за тях, каза Аврамова.

Предложението на пътната агенция е направено база възложената от МРРБ "инвентаризация" на републиканските пътища, която трябваше да набележи най-критичните за пътната безопасност участъци и да бъдат предприети своевременни мерки за подобряване на тяхното състояние.

Данните сочат, че от 11 530 км третокласни пътища в страната, 930 км са в отлично състояние, 2700 км са в добро, 2560 км са в задоволително, 1610 км – незадоволително и 3730 км – в лошо.

Липсата на достатъчен финансов ресурс за развитие и поддържане на републиканската пътна мрежа през годините е основната причина, довела до тези незадоволителни констатации, каза министър Аврамова.

"Налага се обектите да се приоритизират, дейностите по текущ ремонт и поддържане – също. Въвеждането на тол системата и промените в Закона за пътища ще дадат възможност постъпленията от електронното таксуване да бъдат насочвани както към рехабилитация и обновяване на съществуващата инфраструктура, така и към строителство на нови пътни участъци", каза Аврамова.

Предвижда се по оперативна програма "Региони в растеж" (ОПРР) 2014 – 2020 да се рехабилитират и реконструират републикански пътища втори и трети клас на територията на 23 областни пътни управления.

През тази година инвестираните средства са над 20 млн. лв. от бюджета и ОПРР, с които са ремонтирани девет третокласни пътни отсечки. В процес на изпълнение са още 36 обекта от третокласната пътна мрежа за над 222 млн. лв.

По програма "ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020" предстои да бъдат обявени процедури на стойност 10.3 млн. лв.

Осигурени са 60 млн. лв. за зимно поддържане на републиканските пътища за 2019 г., каза Аврамова.

15 от сключените 27 договора за зимно поддържане и 7 договора за поддръжка на автомагистралите са със срок до края на 2018 г.

През май и юни АПИ стартира процедури за възлагане на обществени поръчки за пътно поддържане със срок от 5 години, които към момента не са приключили.

"За договорите, които изтичат през периода на зимното поддържане за настоящия сезон - 2018/2019 г., са подготвени aнекси, които ще бъдат подписани с фирмите към датата на изтичане на съответния договор за удължаване срока им до сключване на договор с избраните изпълнители по новите процедури. Целта е забавата в обществените поръчки да не се отрази на работата на агенцията и фирмите при изпълнението на зимното поддържане", обясни Аврамова.

Регионалният министър подчерта, че за фирми, които не изпълняват своите дейности за зимно поддържане, съгласно договорените условия, ще бъдат налагани най-строгите санкции.

Споделяне

Още от България