Над 83 000 души остават без здравно-осигурителни права

Над 83 000 души ще останат без здравно-осигурителни права, ако не платят дължимите вноски до края на годината. Това съобщиха в сряда от Националната агенция за приходите (НАП).

До момента едва 3 500 от 86 500 души, които до края на миналата година получиха възможност за разсрочено плащане на здравните си вноски, редовно се издължават на НАП.

Лишаването от здравно-осигурителни права на практика означава, че ако до края на 2006 година длъжниците не разсрочат плащанията си, от началото на следващата година те ще трябва да плащат здравните услуги, които ползват.

Здравните вноски могат да бъдат платени по банков път по сметките на районните дирекция на НАП, по постоянен адрес на клиента. Това става чрез платежно нареждане, което трябва да съдържа имената на наредителя, неговото ЕГН, банковата сметка на НАП и периодът, за който се отнася плащането. Задължително е да се впише и кодът за вид плащане на здравни вноски - 562822.

Плащането на дължимите суми може да стане не само в банките, с които НАП работи, но и във всичките останали банкови клонове.

Задълженията могат да се платят и чрез Интернет услугата E-pay (www.epay.bg) или чрез сайта на НАП, секция "Услуги”. Хората, които искат да разсрочат здравните си вноски, могат да го направят и с изпращане на пощенски запис до съответната териториална дирекция на агенцията.

Справка за своя здравно-осигурителен статус всеки може да се направи безплатно на адрес: www.nap.bg  чрез информационната система на Националния осигурителен институт или във всяка териториална дирекция на НАП.

Споделяне

Още от България

Одобрявате ли новия правителствен план за справяне с Covid?