Над 85 млн. евро безвъзмездна помощ от Международния фонд ”Козлодуй“

Пет нови споразумения за безвъзмездна помощ за над 85 милиона евро са били подписани в Лондон между Министерството на икономиката и енергетиката и донорите на Международния фонд ”Козлодуй“, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Фондът отпуска допълнителна финансова помощ от близо 35 милиона евро за нови машини, които да повишат ефективността на работата в "Мини Марица-изток" и за модернизация и разширение на централното диспечерско управление към електроенергийния системен оператор.

Постигнато е и принципно съгласие за подпомагане на фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници и за изграждане на газопреносни мрежи с автоматични станции до Свищов, Панагюрище и Пирдоп, Банско и Разлог.

Подписани са и две нови споразумения за безвъзмездна помощ за рехабилитация на хидроенергийния комплекс "Белмекен-Сестримо-Чаира". С другите близо 51 милиона евро ще се плати на работещите по извеждането от експлоатация на ядрените реактори в АЕЦ "Козлодуй" за периода 2014-2016 година.

Подписано е  и изменение на споразумение, с което се оказва експертна помощ на Агенцията за ядрено регулиране в областта на извеждането от експлоатация на старите реактори на АЕЦ. Споразумението  ще продължи да действа в периода 2014-2016 г. и е на обща стойност 6.9 млн. евро.

С три нови Споразумения за субсидиране на обща стойност 12.8 млн. евро  ще бъдат финансирани проекти в областта на управлението на отпадъците от изведените от експлоатация блокове, за инфраструктурни проекти, свързани с доставка на оборудване и инженерингови услуги.

От създаването на фонда до момента в областта на "не-ядрения" прозорец между министерството и Асамблеята на донорите са били подписани 35 споразумения на обща стойност 355.738 млн. евро. За следващия период 2014-2020 г. средствата ще отиват само за извеждането от експлоатация на блоковете от 1 до 4 на АЕЦ "Козлодуй".

Споделяне

Още от България

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?