Над 8.5 млн. лв. от парникови квоти отиват за проучване на местообитания

Над 8.5 млн. лв. от парникови квоти отиват за проучване на местообитания

Остатък от приходи от продажба на емисии от парникови газове, извършени преди средата на 2016 г., ще отиде за разплащане на договори по проект за проучване на видове в природни местообитания, реши Министерският съвет на заседанието си в сряда.

Така екоминистерството ще си осигури необходими, но липсващи в бюджета му за 2021 г. над 8.5 млн. лв., по този проект, възложен от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), която се оказа, че не разполага с тези пари.

За огромните липси в бюджетите на Министерството на околната среда, ИАОС и наддговорени проекти от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), съобщи преди месец служебния екоминистър Асен Личев.

Сега са открити изостанали средства от търговия с парникови квоти, които са постъпили в ПУДООС преди юни 2016 г,, и те ще бъдат дадени на екоминистерството, което на свой ред ще ги даде на ИАОС.

Предприятието пък ще си възстанови парите от Оперативната програма "Околна среда", след като бъдат проверени и потвърдени извършени негови разходи по проекти.

Споделяне

Още от България