Над 96 млн. лева са дарени миналата година, главно за образователни и социални каузи

Най-голям дарител са фондациите, гражданите даряват повече, а фирмите все по-малко

Над 96 млн. лв. са даренията на граждани, фирми и фондации през 2016 година, показва годишният анализ на Българския дарителски форум за тенденциите и обемите на дарителството и корпоративната социална отговорност. Точната дарена сума от фондации, компании, физически лица и еднолични търговци е 96 137 349 лв, което е спад с 11% спрямо 2015 г. или с почти 12 млн. лева по-малко. За сравнение през 2012 година са били дарени над 137.5 млн. лева.

Фондациите даряват за образование и младежко развитие

За трета поредна година най-големите дарители в страната остават фондациите с дарени 52 852 556 лева и приоритетни сфери на инвестиции дарителство, образование и наука, детско и младежко развитие, социална подкрепа, общностно развитие.

Фондациите засилват подкрепата си и за проекти в сферите на човешките права и демокрацията, като най-голям дарител в страната остава фондация “Америка за България“.

Спад от 26% на даренията от фирми

Компаниите са вторите по обем дарители с дарени 34 146 385 лева. Спрямо предходната 2015 година обаче се отчита спад от 26% в даренията им. Предпочитаните от тях сфери за подкрепа са близки до тези на фондациите - образование и наука, детско и младежко развитие, социална подкрепа, култура и изкуство.

Редица компании избират механизъм за подкрепа чрез реализиране на собствени програми и инициативи, с които директно се предоставят средства или услуги в полза на конкретна общност. Намаленият обем дарени средства се отдава и на стремежа за икономическо и финансово стабилизиране в последните 5 години, през които оптимизирането на разходите е сред приоритетите на бизнеса.

Запазва се тенденцията компаниите да инвестират все повече нефинансови средства, доброволен труд и експертиза. Продължават да имат и традиционно слаб интерес към сферата на човешките права и демокрацията.

Гражданите са станали по-активни в благотворителността

Хората в страната са дарили 8 521 419 лева, като те избират да насочват средствата си към дарения за здравни каузи, (61,8%), социална подкрепа (46,5%) и дарения за екстремни ситуации - при бедствия и аварии (41%).

Даренията от физически лица бележат ръст с около 2 млн. лева или с 33% повече спрямо предходната година. 42% от хората, включени в националното представително проучване на агенция “Алфа Рисърч“, по поръчка на Български дарителски форум, са отговорили, че са дарявали през 2016 г., докато през годините 2013, 2014 и 2015 дарявалите са средно по 31%.

Една от причините за повишаването на даренията за лечение са и сътресенията на работата на център “Фонд за лечение на деца“, поради които над 20 кампании за лечение на тежко болни деца бяха инициирани от техните семейства, които набраха над 5 млн. лв.

Основните мотиви за даряване са личното отношение към конкретен проблем (24,4%) и значимостта на каузата за обществото (19,4%). Традиционно е висок процентът сред индивидуалните дарители, които откликват на нуждата от подкрепа при бедствия и аварии.

Една трета от хората даряват за повече от една кауза

Според проучването на “Алфа Рисърч“ една трета от запитаните хора са отговорили, че са дарили за повече от една кауза. Значителна част от индивидуалните дарители (79%) са избрали да направят дарения чрез SMS (при 75% през 2015 г. като в същото време всеки втори от дарителите е правил финансово дарение и посредством благотворителни кутии за набиране на средства).

Почти 4 пъти повече спрямо 2015 г. са хората, избрали да купят стоки, приходите от които подкрепят определена кауза или организация.

Важна промяна през 2016 г. настъпи за дарителите на храни – през втората половина на 2016 г. бяха гласувани промени в Закона за данък добавена стойност, с който се регламентира хранителното подпомагане чрез механизма “хранителна банка“ и се осигурява възможност за данъчни облекчения за дарителите на храни при ясни процедури и правила. Промените влязоха в сила от месец януари 2017 г., затова ефективността на механизма за данъчни облекчения при дарения на храни ще се проследи в следващата година.

Все още стоят нерешени законодателни промени, свързани с  регламентиране на доброволчеството, липса на единни ставки за данъчните облекчения за дарителите за различни каузи. Особено демотивиращо за дарителите е честото отсъствие на имената им в медиите, при отразяване на техни програми и проекти в полза на обществото.

Споделяне

Още по темата

Още от Общество