Над 97% от присъдите в България през 2016 г. са били осъдителни

Прокуратурата иска ВКС да се произнася не само по размера на обезщетенията по ЗОДОВ

Над 97% от присъдите в България през 2016 г. са били осъдителни

Продължава да расте процентът на осъдителните присъди в България, става ясно от годишния доклад за дейността на прокуратурата през 2016 г. внесен във ВСС от главния прокурор Сотир Цацаров в четвъртък.

Според данните на държавното обвинение делът на осъдителните решения вече е 97.5% от всички 37 808 произнесени от съда присъди по наказателни дела.

Цацаров отчита успех и по 4 дела от т.нар. графа "обществено значими". През изминалата година прокуратурата отчита по-малко спрени и прекратени дела. Внесените в съда актове са 34 482, което е с около 1000 повече от 2015 г. От този общ брой, повече от половината са обвинителни актове, споразуменията са 33.5%, а предложенията за освобождаване от наказателна отговорност са 13.5%.

В доклада е развита и идея за разширяване на случаите, при които Върховният касационен съд (ВКС) да се произнася по делата, водени от потърпевши граждани по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ). Главният прокурор иска върховните съдии да могат да се произнасят и по справедливостта на обезщетенията, а не само по техния размер, както е в момента.

"По тези дела спорът се свежда до размерите на присъдените обезщетения, а справедливостта на обезщетяването не е основание за допускане на обжалване пред ВКС. Така при отсъствието на възможност да се защити адекватно позиция пред върховната съдебна инстанция, в сила влизат много съдебни решения, които прокуратурата намира за неправилни", се казва в доклада.

През изминалата година 284 души са осъдили прокуратурата по ЗОДОВ (за 2015 г. те са били 308), като 97% от делата са именно за незаконно обвинение. Най-често става дума за дела, приключили с оправдателни присъди или такива, които са били прекратени. Присъдените обезщетения са близо 2 480 000 лева, което е с около 15 000 лева по-малко от сумата за предходната година, пише сайтът "Правен свят".

В доклада на прокуратурата се настоява за пореден път за изменения в Наказателния и в Наказателно-процесуалния кодекс, като този път фокусът е поставен върху корупционните престъпления.

Предлага се създаването на "състави на престъпления на просто извършване", без да е необходимо наличието на причинени вреди или опасност от такива при нарушаване на правилата за възлагане на обществени поръчки, както и при злоупотреба при разпореждане с държавно и общинско имущество.

Освен това е добавена идея да се снема наказателната отговорност на хора, които са дали подкуп, но след това са си признали, дори и ако това не се е случило веднага. Прокуратурата предлага да не се наказват и хора, разкрили особено тежки престъпления, в които са участвали, ако за това е сключено споразумение между защитата и обвинението.

Споделяне

Още от България